MAPA PROFESSIONAL podejmuje inicjatywę z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu (ang. CSR), określając szczegółowe branżowe zobowiązania zarówno w zakresie misji, jak i prowadzonej działalności. 

„Siłą napędową działań Mapa Professional jest dążenie do opracowywania profesjonalnych produktów chroniących zarówno użytkownika, jak i osoby odpowiedzialne za ich wytwarzanie.  

Bardziej niż producentami jesteśmy projektantami rękawic ochronnych opracowywanych z poszanowaniem środowiska, w pełni dostosowanych do wymagań danego zawodu i spełniających wszelkie potrzeby w zakresie wydajności oraz komfortu użytkowania.  

Celem naszych wysiłków oraz wszelkich działań jest ochrona naszego otoczenia tak, aby móc zapewnić stosowne ROZWIĄZANIE dla każdego rodzaju pracy ręcznej. 

Troszczymy się o jutro, dlatego nie ustajemy w wysiłkach na drodze do ciągłego doskonalenia. Obejmuje to wykorzystywanie surowców pozyskiwanych w bardziej odpowiedzialny sposób, przyspieszenie prac na rzecz projektowania produktów z myślą o środowisku oraz stosowanie coraz wyższych standardów społecznych.  

Jesteśmy przekonani, że wszystkie nasze wysiłki i działania w trosce o użytkowników oraz o nas samych, podejmowane zarówno na wielką, jak i na małą skalę, połączone i zwielokrotnione będą wywierać pozytywny wpływ na rzeczywistość.” 

Bertrand Genuyt

Dyrektor i Prezes Zarządu MAPA SPONTEX 

Zgodnie z inicjatywą CSR, ODPOWIEDZIALNYMI DZIAŁANIAMI oraz planem strategicznym 2025 nasza firma określiła 9 zobowiązań opartych na 3 głównych filarach: 

Główną misją naszej firmy jest oferowanie klientom bezpiecznych i skutecznych produktów, a tym samym troska o ich dłonie.

Dowiedz się więcej

Doświadczenie i wiedza wynikające z wieloletniego stażu pracy

Zobowiązanie 1

Charakterystyka produktu wykraczająca poza wymagania norm

Zobowiązanie 2

Realna kontrola zagrożeń stanowiskowych

Zobowiązanie 3

Ciągła innowacyjność

Zobowiązanie 4

Głównym celem naszej pracy w Mapa Professional jest ochrona ludzi i dotyczy to również naszych pracowników oraz lokalnych społeczności!

Dowiedz się więcej

Zabezpieczenie i ochrona pracowników odpowiedzialnych za produkcję naszych rękawic

Zobowiązanie 5

Zapewnianie opiekuńczej kultury firmy

Zobowiązanie 6

Zaangażowanie na szczeblu lokalnym

Zobowiązanie 7

Dbamy nie tylko o ludzi, ale także o środowisko naturalne wokół nas!

Dowiedz się więcej

Ograniczanie śladu środowiskowego

Dowiedz się więcej 8

Wdrażanie inicjatywy na rzecz ekologicznego projektowania

Dowiedz się więcej 9

Inicjatywa „Nasze odpowiedzialne działania” jest oparta na zasadach CSR grup MAPA SPONTEX oraz Newell.  

Aby uzyskać dodatkowe informacje o strategiach CSR grup, odwiedź strony: www.newellbrands.com/corporate-social-responsibilityhttps://www.mapa-spontex.com/our-commitment.html


Otrzymaliśmy srebrny medal z wynikiem 66/100, co stawia nas w gronie 5% najlepszych spośród 523 firm ocenionych przez EcoVadis w swojej branży jako "producent wyrobów gumowych".

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.