A

Anatomiczne

Rękawica jest nazywana anatomiczną, kiedy posiada różne kształty dla prawej i lewej dłoni.

ATEX

Strefa ATEX to obszar, w którym stężenie rozpuszczalnika lub pyłu może spowodować wybuch. Rękawice do obsługi urządzeń na obszarze ATEX nazywane są zazwyczaj „rękawicami ATEX”

B

Butyl

Butyl zapewnia doskonałą odporność chemiczną na ketony, kwasy,
estry i pochodne aminów. Jest to elastyczny i giętki materiał syntetyczny, umożliwiający zachowanie chwytności, jeżeli materiał 
nie będzie zbyt gruby. Ze względu na wysoki koszt, jest on zaliczany do polimerów specjalistycznych, zarezerwowanych do zastosowań wymagających bardzo wysokiej i specyficznej ochrony chemicznej.

Uwaga: należy pamiętać, iż butyl posiada niski stopień odporności mechanicznej w przypadku intensywnego użytkowania w środowisku chemicznym. Zaleca się więc używanie grubych rękawic z bawełnianym wykończeniem, co wzmacnia właściwości mechaniczne rękawic, a tym samym ich trwałość. Poza tym, nie zaleca się stosowania butylu w przypadku dłuższego kontaktu z 
rozpuszczalnikami aromatycznymi lub na bazie chloru, ponieważ prowadzą one do szybkiego zniszczenia rękawic.

C

Chlorowane

Takie rękawice łatwiej się nakładają i zdejmują - nie muszą być grubsze i nie musi być w nich stosowany talk. Zmniejsza ryzyko alergii na rękawice z naturalnego lateksu.

Czas przenikania

Czas, po którym czynnik chemiczny przejdzie przez rękawice na poziomie molekularnym. Niekiedy bez widocznego zniszczenia rękawicy.

D

DMF

DMFDimetyloformamid (lub DMF) to rozpuszczalnik używany w wielu sektorach przemysłu, w szczególności chemicznego. DMF jest używany w procesie produkcji rękawic wykonanych z poliuretanów i ich pochodnych. DMF jest substancją, która może być wdychana i absorbowana przez skórę w czasie jej używania. Jest zakwalifikowana jako substancja szkodliwa przy kontakcie przez skórę jak i przy wdychaniu. Zbyt długotrwałe narażenie na działanie DMF może negatywnie wpływać na wątrobę. W wielu państwach zostały określone limity wystawienia na DMF w miejscach pracy i właśnie na ich podstawie zaprojektowano rękawice Mapa Professionnel z poliuretanów.

E

Elektryczność statyczna

Nagromadzenie ładunku elektrycznego na obiekcie lub powierzchni. Podstawową przyczyną powstawania elektryczności statycznej są ludzie: chodzenie po podłodze, przenoszenie przedmiotów może generować elektryczność statyczną.

EPA

Obszar chroniony przed wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD), na którym konieczne jest stosowanie sprzętu rozpraszającego

ESD

Wyładowaniami elektrostatycznymi (ESD)

ESDS

ESDS jest elementem elektronicznym, który może zostać uszkodzony przez ESD.

Rękawice do obsługi urządzeń wrażliwych na ESD nazywane są zazwyczaj „rękawicami ESD”.

F

Fluoroelastomer

Fluoroelastomer to polimer o wysokim stopniu skuteczności,  zalecany podczas długotrwałego kontaktu z rozpuszczalnikami aromatycznymi związkami siarkowymi i aminami. Wielowarstwowa technologia rękawic Mapa Professionnel z fluoroelastomeru zapewnia wysoki stopień odporności chemicznej przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej elastyczności. Fluoroelastomer jest kosztownym materiałem. Należy do rodziny polimerów specjalistycznych, zarezerwowanych do zastosowań wymagających bardzo wysokiej i specyficznej ochrony chemicznej.

Uwaga: nie zaleca się używania fluoroelastomeru w przypadku dłuższego
kontaktu z ketonami, kwasami organicznymi i octanami.

H

HR

HR: Wilgotność względna

I

Indeks zniszczenia

Stopień zniszczenia rękawicy, pokazany poprzez zmianę je właściwości (np.: zmiękczenie, stwardnienie, etc.).

L

Lateks naturalny

Lateks naturalny oferuje wyjątkową giętkość i elastyczność. Rękawice z lateksu naturalnego dostosowują się do kształtu ręki, zachowując w ten sposób swobodę ruchu i komfort dla użytkownika.

Polimer ten ma dobre właściwości mechaniczne, nawet przy niewielkiej
 grubości. Charakteryzuje się także, dobrą odpornością w kontakcie z wieloma kwasami, zasadami, alkoholami czy ketonami. Dodatkowo, pozostaje elastyczny w środowisku zimnym.

Uwaga: Proteiny lateksu naturalnego mogą w niektórych rzadkich przypadkach, powodować reakcje alergiczne. W tym przypadku, polecamy używanie rękawic z syntetycznych materiałów dla posiadaczy wrażliwej skóry np. rękawic z nitrylów czy neoprenu.

Lateks naturalny nie jest polecany do wykorzystywaniu w środowiskach związanych z olejami, smarami, produktami benzynowymi, silnie utleniającymi kwasami i aromatycznymi lub chlorowanymi rozpuszczalnikami. Właściwości lateksu naturalnego mogą być zmniejszone przez wydłużone wystawienie na światło, promienie UV czy ozon.

N

Neopren

 

Dzięki swojej odporności na kontakty z chemikaliami i elastyczności, neopren jest doskonałym polimerem uniwersalnym. Zapewnia on dobrą odporność chemiczną (przed kwasami, zasadami, olejami, tłuszczami, alkoholami, produktami naftowymi, ketonami, rozpuszczalnikami alifatycznymi oraz licznymi gazami i oparami przemysłowymi). Dodatkowo, jest to elastyczny materiał zapewniający manualność i komfort.

Posiada również doskonałe właściwości termiczne: izolację podczas kontaktu (z czynnikami zimnym lub gorącymi), odporność na ogień (materiał dostosowany do użytkowania w pobliżu ognia). Jego następną zaletą jest trwałość, gdyż nie ulega on degradacji wskutek przedłużonego wystawienia na działanie światła, UV lub ozonu.

Natomiast, należy zwrócić uwagę na fakt, iż neopren posiada niski stopień odporności mechanicznej w przypadku intensywnego stosowania w środowisku chemicznym. Zaleca się więc używanie grubych rękawic z bawełnianą wkładką, co wzmacnia właściwości mechaniczne rękawic, a tym samy, ich trwałość. Nie zaleca się stosowania neoprenu w przypadku dłuższego kontaktu z silnie stężonymi kwasami lub rozpuszczalnikami aromatycznymi lub rozpuszczalnikami na bazie chloru, ponieważ doprowadzą one do jego szybkiej degradacji.

Nitryl

Nitryl, czyli guma butadienowo-akrylonitrylowa (NBR), posiada zazwyczaj bardzo dobrą odporność na oleje, tłuszcze i pochodne węglowodorów oraz na rozpuszczalniki aromatyczne lub na bazie chloru.

Nitryl jest również bardzo odporny na przetarcie i przebicie. Nie zawiera protein i posiada niewielkie ilości środków przyspieszających. Będzie
zatem dobrze tolerowany przez użytkowników, szczególnie podczas
długotrwałego noszenia rękawic.

Z drugiej strony, nitryl jest naturalnie sztywnym elastomerem. Rękawica z grubego nitrylu będzie więc ograniczała chwytność.

Dodatkowo, nie zaleca się używania nitrylu w warunkach niskiej temperatury (< -40°C), ponieważ powoduje ona sztywnienie nitrylu, co utrudnia używanie rękawic. Należy pamiętać, iż nie zaleca się używania
 nitrylu podczas dłuższego kontaktu z ketonami, silnie stężonymi kwasami, estrami lub aldehydami.

O

Obustronne

Obustronne rękawice mogą być noszone na obu dłoniach; ma to odniesienie głównie do cienkich rękawic.

P

POKRYCIE - TECHNIKA OWIJANIA

Technika ta jest stosowana w celu zmniejszenia podrażnień skóry spowodowanych mikroprzecięciami przez włókna techniczne. Zapewnia użytkownikom optymalny komfort, dzięki owijaniu szorstkich włókien miękką przędzą.

PVC

PVC, innymi słowy polichlorek winylu, zapewnia dobrą odporność na liczne kwasy i zasady, połączoną z dobrą odpornością mechaniczną w przypadku rękawic z wkładką tekstylną. PVC nie zawiera alergenów, takich jak proteiny lub środki przyspieszające, jest więc szczególnie dobrze tolerowany przez użytkowników. Dodatkowo, PVC jest trwałym materiałem, gdyż nie niszczy się wskutek długotrwałego wystawienia na działanie światła, ozonu, UV. Dlatego też nawet po bardzo długim przechowywaniu właściwości rękawic PVC są takie same.

Natomiast, używanie rękawic PVC nie jest zalecane podczas kontaktu zrozpuszczalnikami chemicznymi (ketony i alkany). Wskutek kontaktu z tymi substancjami z rękawic wydobywają się zmiękczacze, co powoduje ich sztywnienie.

Należy również pamiętać, iż rękawice PVC nie powinny być używane podczas manipulowania gorącymi elementami (>80°C) w celu uniknięcia ich degradacji.

R

Rezystancja elektryczna

Rezystancja elektryczna lub oporność jest podstawową właściwością materiału, która określa, jak mocno opiera się lub przewodzi prąd elektryczny. Jednostką rezystancji elektrycznej w układzie SI jest om (Ω).

Ważne: Oporność jest zależna od wilgotności. Im wyższa wilgotność, tym niższy opór (ponieważ wilgoć jest medium przewodzącym).

 

 

Rozpraszanie

Właściwością materiału rozpraszającego jest to, że nie gromadzi ładunków elektrostatycznych, a je rozprasza. Ważne: Antystatyczny to określenie powszechnie stosowane (jednak niewłaściwe), a właściwym określeniem jest rozpraszający.

T

Talkowane

Talk zawarty w rękawiczce sprawia, że łatwiej i szybciej można je nałożyć lub zdjąć, bez zwiększonej grubości rękawicy.

TECHNIKA WYPLATANIA

Technika ta jest stosowana w celu zapewnienia większego komfortu wnętrza rękawicy. Umożliwia osiągnięcie struktury dzianiny: gdzie miękkie nitki 2-nitkowej dzianiny są kierowane do wewnątrz, a techniczne na zewnątrz rękawiczki.

Technologia ResiComfort

Wysokowydajna technologia powlekania, która maksymalizuje komfort i pozwala dłoni oddychać, przy jednoczesnym zapewnieniu najwyższej trwałości.

Tekstylna wkładka

Dziane wnętrze, wykonane z bawełny lub materiału syntetycznego poprawia komfort. Szczególnie polecane przy wykonywaniu długotrwałych zadań.

W

Wyściełane

Wnętrze rękawic jest wyściełane bawełnianymi włóknami tekstylnymi. Tego typu materiały zapewniają dobrą absorpcję potu. Jest to charakterystyczny element dla rękawic przeznaczonych do długotrwałego bądź stałego użytku.