Nitryl

Nitryl, czyli guma butadienowo-akrylonitrylowa (NBR), posiada zazwyczaj bardzo dobrą odporność na oleje, tłuszcze i pochodne węglowodorów oraz na rozpuszczalniki aromatyczne lub na bazie chloru.

Nitryl jest również bardzo odporny na przetarcie i przebicie. Nie zawiera protein i posiada niewielkie ilości środków przyspieszających. Będzie
zatem dobrze tolerowany przez użytkowników, szczególnie podczas
długotrwałego noszenia rękawic.

Z drugiej strony, nitryl jest naturalnie sztywnym elastomerem. Rękawica z grubego nitrylu będzie więc ograniczała chwytność.

Dodatkowo, nie zaleca się używania nitrylu w warunkach niskiej temperatury (< -40°C), ponieważ powoduje ona sztywnienie nitrylu, co utrudnia używanie rękawic. Należy pamiętać, iż nie zaleca się używania
 nitrylu podczas dłuższego kontaktu z ketonami, silnie stężonymi kwasami, estrami lub aldehydami.


Plecy