Czym jest norma EN 16350?

Niniejsza norma europejska określa warunki badań i wymagania dotyczące właściwości elektrostatycznych rękawic ochronnych stosowanych w obszarze ATEX (zagrożonym wybuchem).

Metoda badania EN 1149-2

Pomiar rezystancji skrośnej:

Rezystancja materiału w omach (Ω) pomiędzy dwiema elektrodami umieszczonymi na przeciwległych powierzchniach, pod napięciem 100 +/-5 V.

Warunki badania:

• Wilgotność względna 25+/-5%

• Temperatura 23 +/-1 °C

Pomiar przeprowadza się na 5 próbach, wszystkie muszą przekroczyć granicę rezystancji skrośnej

Wymagania

Rezystancja skrośna musi być niższa niż 108 Ω..

Piktogram

W nowej normie EN ISO 21420:2020 wprowadzono piktogram

 

Ważne:

Im niższa wilgotność tym wyższa rezystancja skrośna badanej próbki.

Norma ta jest bardzo wymagająca, ponieważ warunki testowania wymagają 25% wilgotności względnej, co odpowiada suchemu klimatowi, który nie jest reprezentatywny dla wszystkich sytuacji w miejscu pracy.

Większość rękawic stosowanych w obszarze ATEX (rękawice nitrylowe/neoprenowe) nie jest zgodna z normą EN 16350, jednak nie stanowią zagrożenia dla użytkownika końcowego.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.