PRZEDTEM : Norma EN 374-1 : 2003

TERAZ : Norma EN ISO 374-1: 2016

Rękawice chroniące przed chemikaliami

Jest on oparty na trzech metod badawczych :

  • Test przenikania zgodnie z normą EN 374-2 : 2014
  • Test przenikania zgodnie z normą EN 16523-1 : 2015, która zastępuje normę EN 374-3
  • Test zniszczeniowy zgodnie z normą EN 374-4 : 2013

Aby móc deklarować ochronę przed chemikaliami z listy, testy przenikania i degradacji muszą być przeprowadzone. Wynik testu degradacji musi pojawić się w ulotce informacyjnej.

1 piktogram & 3 rodzaje rękawic

Sześć nowych chemikaliów, które zostały dodane do listy związków niebezpiecznych

Norma EN ISO 374-5: 2016

Rękawice chroniące przed mikroorganizmami

Rękawice muszą przejść test odporności na przenikanie zgodnie z normą EN 374-2 : 2014. Dodano możliwość deklaracji ochrony przed wirusami jeśli rękawice zostały przebadane zgodnie z ISO 16604: 2004 (metoda B).

 

Pobieranie Nowelizacja normy EN 374

Nowelizacja normy EN 374

Pobierz