Norma EN ISO 21420

Norma EN 420 została znowelizowana w marcu 2020 roku, stając się normą EN ISO 21420: 2020. Ta zaktualizowana norma na nowo określa ogólne wymagania i metody testowania dotyczące konstrukcji i budowy rękawic, bezpieczeństwa, wygody i skuteczności, a także oznakowania i informacji podawanych przez producenta, mających zastosowanie do wszystkich rękawic ochronnych.

O czym należy pamiętać:

- Nowa norma EN ISO 21420 dotyczy dodatkowo : mitenek, uchwytów do garnków, ochraniaczy na ramiona

- Nieszkodliwość: Ograniczona zawartość DMFa (Dimetyloformamid) - nie może przekraczać 1000 mg/kg. Ograniczona zawartość Aromatycznych Wielopierścieniowych Węglowodorów (PAHs) w gumie lub tworzywach sztucznych - nie przekracza 1 mg/kg.

- Właściwości elektrostatyczne :

  • Dla stref ATEX: nowy piktogram do umieszczenia na rękawicach. Właściwości elektrostatyczne muszą być testowane zgodnie z normą EN 16350 (metoda testowa EN1149-2).
  • Dla innych właściwości elektrostatycznych: Brak piktogramu. Należy zastosować metodę testową EN 1149-1 lub EN 1149-3.

- Rozmiary rękawic: Nie jest już wymagana minimalna długość

- Oznakowanie rękawic: dla lepszej identyfikowalności partii produkcyjnych, rękawice muszą być opatrzone następującymi informacjami: data produkcji (przynajmniej miesiąc i rok) oraz, w stosownych przypadkach, data przydatności do użycia z odpowiednim piktogramem.

- Producent musi dostarczyć następujących informacji: ochrona przed skażeniem; ostrzeżenie dotyczące rękawic zawierających kauczuk naturalny; zakładanie, zdejmowanie i dopasowanie rękawic; wygoda i higiena. A na życzenie: wykaz substancji mogących powodować alergie (innych niż guma). Ta lista nie jest już obowiązkowa w instrukcji użytkowania.

Uwaga: stare certyfikaty UE uzyskane na podstawie starej normy EN 420 są nadal ważne.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.