DMF

DMFDimetyloformamid (lub DMF) to rozpuszczalnik używany w wielu sektorach przemysłu, w szczególności chemicznego. DMF jest używany w procesie produkcji rękawic wykonanych z poliuretanów i ich pochodnych. DMF jest substancją, która może być wdychana i absorbowana przez skórę w czasie jej używania. Jest zakwalifikowana jako substancja szkodliwa przy kontakcie przez skórę jak i przy wdychaniu. Zbyt długotrwałe narażenie na działanie DMF może negatywnie wpływać na wątrobę. W wielu państwach zostały określone limity wystawienia na DMF w miejscach pracy i właśnie na ich podstawie zaprojektowano rękawice Mapa Professionnel z poliuretanów.


Plecy

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.