Rękawice anatomiczne czy oburęczne?

Rękawica jest nazywana anatomiczną, kiedy posiada różne kształty dla prawej i lewej dłoni.                                    

Rękawice oburęczne można nosić na obu dłoniach; dotyczy to głównie cienkich rękawic.

Usunięcie sekcji dotyczącej ochrony przed ptasią grypą.

Ptasia grypa jest wywoływana wirusem (w tym przypadku silnie patogennym H5N1), który szerzy się wśród ptaków. Udowodniono, że ten rodzaj grypy może przechodzić na ludzi drogą kropelkową, ale również poprzez dotyk. Dotychczas nie wykryto żadnego przeniesienia się choroby z człowieka na człowieka, ale może to ulec zmianie za sprawą mutacji genetycznej wirusa. Takie skażenie w środowisku, w którym obecne są zarażone lub zdechłe ptaki, jest możliwe drogą kropelkową lub poprzez kontakt z odchodami lub wydzielinami ptaków. Jeżeli istnieje ryzyko zarażenia tym wirusem, rękawice są stosowane zazwyczaj podczas usuwania zwłok ptaków, uboju ptaków, u których podejrzewa się infekcję, podczas pośmiertnych badań ptaków, oraz sprawowania opieki medycznej nad osobami, u których podejrzewa się zarażenie (prewencyjnie).

Które rękawice gwarantują ochronę?

Rękawice chroniące przed ptasią grypą po pierwsze muszą być szczelne, np.: spełniać wymagania normy EN 374-1 dla testu na odporność na przesiąkanie. Poza tym, takie rękawice muszą być szczelne przez cały czas ich noszenia. Muszą również oferować wystarczającą wytrzymałość mechaniczną, aby nie uległy zniszczeniom, takim jak przecięcia, przetarcia lub rozdarcia, które mogłyby zniszczyć barierę ochronną. Oczywiście rękawice są  jednorazowe - po użyciu należy je w odpowiedni sposób zutylizować, aby nie dopuścić do zanieczyszczenia lub zakażenia.  

Dlatego też takie jednorazowe rękawice (takie jak Solo 992/995 lub Solo Ultra 997) są używane tylko w przypadku, jeżeli z pracą nie związane są mechaniczne napięcia lub ryzyka, np.: stosowane są tylko w warunkach laboratoryjnych.

Wybór właściwych rękawic zależy od wykonywanej pracy, ro znaczy w zależności od tego czy wiąże się ona z mechanicznymi napięciami i czy wymagana jest funkcjonalność. Do zbierania i usuwania zwłok ptaków, jak również do odkażania powierzchni i gleby, używane powinny być rękawice takie jak Vital Eco 115/117, Duo-Mix 405, Optinit 472 lub Ultranitril 492, ale również inne rękawice produkowane przez Mapa Professional mogą być wybrane w zależności od wymagań funkcjonalnych. Obecnie przeprowadzamy proces sprawdzania odporności rękawic Bio-Pro na wirus ptasiej grypy; jeżeli zostanie ona potwierdzona, będziemy mogli polecić rękawice Bio-Pro 860 do noszenia pod wyżej wymienionymi rękawicami, jeżeli wysoce prawdopodobne są uszkodzenia mechaniczne.

Jaka jest różnica między oparzeniami pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia?

Oparzenie pierwszego stopnia dotyczy tylko naskórka.

Oparzenie drugiego stopnia obejmuje w pewnym stopniu skórę właściwą, działając na jej powierzchni lub głębiej.

Oparzenie trzeciego stopnia wpływa zarówno na naskórek, jak i na skórę właściwą, niszcząc je całkowicie. Regeneracja nie jest możliwa.

Poparzenia mogą wystąpić przy temperaturze 45°C, a pojawiają się tym szybciej, im wyższa jest temperatura.

Co to jest HDPE?

HDPE pochodzi z języka angielskiego (High Density Polyethylene) i oznacza polietylen o wysokiej gęstości.

Przędza HDPE zapewnia doskonałą odporność na przecięcie przy niewielkiej grubości rękawic i dobrej precyzji dotyku.

Co to jest DMF?

Dimetyloformamid (DMF) to rozpuszczalnik szeroko stosowany w przemyśle chemicznym. Jest także wykorzystywany w procesie produkcji rękawic z poliuretanu (PU) i pochodnych. To środek chemiczny, który może być wdychany lub wchłaniany przez skórę podczas użytkowania. Jest sklasyfikowany jako szkodliwy przy wdychaniu i kontakcie ze skórą. W przypadku długiej lub powtarzającej się ekspozycji DMF może negatywnie wpływać na wątrobę. W wielu krajach określono dopuszczalne wartości narażenia w miejscu pracy, które wskazują maksymalne stężenie w powietrzu. Poliuretanowe rękawice MAPA są zgodne z tymi normami.

Jak oznaczany jest poziom odporności na ciepło dotykowe w normie EN 407?

Poziom odporności na ciepło dotykowe jest określany przez drugą liczbę pod piktogramem EN 407.

Norma EN 407 – Poziom ciepła kontaktowego oznacza, że podwyższenie temperatury wewnątrz rękawicy o 10°C zajmuje ponad 15 sekund w środowisku o temperaturze otoczenia i przy stałym kontakcie z gorącą częścią. 

Temperatura części jest zmienna w zależności od poziomu określonego w normie:

> Poziom 1 - 100°C

> Poziom 2 - 250°C

> Poziom 3 - 350°C

> Poziom 4 - 500°C

Niektóre materiały mogą topić się przy wysokiej temperaturze i powodować pogorszenie mechanicznych właściwości rękawic. 

EN 407 nie obejmuje uszkodzeń materiałów: rękawica może spełniać wymogi normy, nawet jeśli jej materiały składowe ulegają uszkodzeniu przy określonych temperaturach.

Co to jest chlorowanie?

Chlorowanie polega na wystawieniu rękawic na działanie chloru, po czym następuje neutralizacja i płukanie, aby usunąć wszelkie jego pozostałości. Chlorowanie może być przeprowadzane na linii produkcyjnej (w takim przypadku wnętrze rękawicy jest chlorowane) lub w fazie poprodukcyjnej (rękawica jest chlorowana zarówno od środka jak i z zewnątrz). Chlor modyfikuje strukturę chemiczną powierzchni rękawicy. Proces jest trwały i nieodwracalny. Chlorowanie oznacza również czasami tymczasowe chlorowcowanie i odnosi się do gładko wykończonych rękawic.

Dlaczego chlorowanie jest potrzebne?

Guma, szczególnie naturalny lateks, nie zsuwa się. Chlorowanie sprawia, że powierzchnia rękawicy staje się śliska, przez co zakładanie rękawicy jest łatwiejsze. Dlatego jest to niezbędny proces dla rękawic, które wewnątrz nie są wyłożone bawełnianą wkładką lub w których nie zastosowano talku. Jednorazowe, nietalkowane rękawice wykonane z naturalnej lub syntetycznej (nitryl, itd.) gumy są chlorowane.

Czy istnieją jakieś wady?

Używanie chloru w tym procesie może stwarzać problemy środowiskowe z punku widzenia produkcji. Dodatkowo rękawice obrabiane w ten sposób są zazwyczaj droższe od wersji "talkowanej". Na koniec, rękawice z chlorowaną zewnętrzna powierzchnią, mogą być śliskie i będą miały gorszą chwytliwość.

A zużyte rękawice oraz opakowania po rękawicach nie mogą stanowić zagrożenia dla środowiska. 

Czy rękawice i ich opakowania są biodegradowalne?

Tylko naturalny lateks jest znacząco degradowalny w procesie utleniania przy wystawieniu na działanie światła słonecznego (promieni UV). Jednakże stopień biodegradowalności jest mniejszy niż dla odpadów organicznych. Rękawice wykonane z materiałów zawierających naturalne lub syntetyczne włókna są słabo biodegradowalne, jeżeli w ogóle.

Czy rękawice mogą być spalane?

Zużyte rękawice i opakowania po nich generalnie mogą być niszczone w domowych spalarniach odpadów lub podobnych urządzeniach. Jednakże, rękawice PVC (winylowe) mogą stwarzać problemy przy spalaniu dużych ilości. W rzeczywistości spalanie takich rękawic prowadzi do wydzielania wysokiego stężenia chlorowodoru, co może potencjalnie doprowadzić do uszkodzenia instalacji spalarni.

Warto zauważyć, że rękawice które zostały skażone podczas używania niebezpiecznych substancji biologicznych lub chemicznych, powinny być przechowywane i utylizowane zgodnie z miejscowymi przepisami regulującymi stosowanie niebezpiecznych odpadów.

Co z opakowaniem?

Polietylenowe i kartonowe opakowania są zgodne z Europejską Dyrektywą 94/62/WE (zarządzenie nr. 98-638 z 20 lipca 1998) i mogą być palone lub poddawane recyklingowi.

Jak czytać tabelę odporności chemicznych?

Broszury produktów Mapa Professional dostarczają szczegółowych informacji o właściwościach użytkowych rękawic ochronnych wchodzących w kontakt z czynnikami chemicznymi.

Jaki proces przeprowadzany?

stnieją dwa zjawiska, które wpływają na odporność rękawic w zetknięciu z danym czynnikiem chemicznym:

  • Degradacja czyli zniszczenie rękawicy, objawiające się modyfikacją jej właściwości fizycznych (np.: zmiękczenie, stwardnienie).
  • Przenikanie czyli zjawisko, które jest charakterystyczne dla rozpuszczalników, które , mogą stopniowo przenikać przez rękawicę, czasami bez zewnętrznych oznak zniszczenia.

Tabele Mapa Professional pokazują rezultaty testów na zniszczenie i przenikanie, przeprowadzanych w laboratoriach. Tabele przedstawiają:

Indeks zniszczenia odczytujemy z czterostopniowej skali, gdzie najwyższa wartość wskazuje na niski stopień zniszczenia rękawicy w kontakcie z czynnikami chemicznymi.

Czas przenikania jest określony w minutach na podstawie testu odporności na  przenikanie, przeważnie przeprowadzonego według standardu EN 374. Indeks przenikania przyjmuje wartości od 1 do 6 według standardu EN 374, gdzie najwyższa wartość wskazuje na najdłuższy czasu, po którym czynnik chemiczny przeniknie przez rękawicę. 

Żeby ułatwić Państwu wybór odpowiednich rękawic, firma Mapa Professional przygotowała tabelę indeksów odporności na działanie czynników chemicznych. Poniżej przedstawiono wyjaśnienia dla oznaczeń użytych w indeksie:

INDEKS ODPORNOŚCI NA DZIAŁANIE CZYNNIKÓW CHEMICZNYCH

++ Możliwy jest wydłużony kontakt rękawicy z czynnikiem chemicznym  ( w granicach czasu przenikania)

+ Możliwa jest przerywana styczność rękawicy ze czynnikiem chemicznym (przez całkowity czas, który jest krótszy niż czas przeniknięcia)

=  Rękawica może być używana przy rozbryzgach czynników chemicznych

- Użycie rękawicy nie jest zalecane

W jaki sposób mierzy się zniszczenie materiału?

Metoda

Skrawek materiału, z którego wykonana jest rękawica jest odcinany i przykładany na górze zlewki, zawierającej testowany czynnik chemiczny. Zlewka jest jest odwracana do góry nogami; skrawek rękawicy wchodzi w kontakt z produktem. Po godzinnym kontakcie, zlewka jest przywracana do pierwotnej pozycji i natychmiast rozpoczyna się test na odporność na przekłuwanie przy użyciu igły, zgodnie z normą EN 388.

Cel takiego badania

Opisywany test umożliwia zmierzenie czasu (w minutach), który upływa do momentu, gdy substancja chemiczna przeniknie przez rękawicę w warunkach odpowiadających całkowitemu zanurzeniu rękawicy.
Test jest przeprowadzany w temperaturze 30°C, co umożliwia symulację ciepłoty dłoni, na którą zakładana jest rękawica.
Czas trwania testu to maksymalnie 8 godzin. Jeżeli w tym czasie nie dojdzie do przeniknięcia związku przez powierzchnię rękawicy, podawany jest wynik > 480 minut.

Siła resztkowa

(w niutonach) < 5 5 do 10 11 do 15 > 15
Wskaźnik degradacji 1 2 3 4
Rękawica o najwyższym wskaźniku jest najbardziej odporna na degradację.

W jaki sposób mierzy się przenikanie?

Usunąć drugą część tekstu dotyczącą praktycznych porad (treść zdublowana poniżej w następnym punkcie, treść z tego punktu o pomocy w doborze rękawic powinna stanowić kolejny punkt).

Jeżeli chcieli by Państwo uzyskać informację na temat tego, które rękawice są najodpowiedniejsze do zastosowania z czynnikiem chemicznym nie uwzględnionym jeszcze w tabelach Mapa, prosimy skontaktować się z Obsługą techniczną klienta w Państwa kraju i podać następujące dane:

  • Czynnik(i) chemiczny(e), z którymi rękawica będzie wchodzić w kontakt – z wyszczególnieniem nazwy czynnika chemicznego. Należy pamiętać, aby uwzględnić wszystkie czynniki chemiczne wchodzące w w skład mieszaniny (jeżeli jest to konieczne należy dostarczyć karty charakterystyki bezpieczeństwa i higieny dla danej mieszanki).
  • Należy podać temperaturę, rodzaj kontaktu (rozbryzgi, kontakt przerywany, itd.), wymaganą odporność mechaniczną, odporność na zimno, ciepło, itd.
  • Inne zagrożenia: kontakt z innymi czynnikami chemicznymi (substancje chemiczne, rodzaj kontaktu ...).
  • Chwytanie i operowanie przedmiotami (możliwość precyzyjnego operowania dłońmi, zachowanie koniecznej wrażliwości przy dotyku), długość rękawic, antypoślizgowe wykończenie powierzchni, możliwy kontakt z żywnością itp.

Praktyczna interpretacja danych na temat odporności na czynniki chemiczne

Państwa katalog firmy Mapa oferuje opisy zachowania parametrów użytkowych 5 głównych materiałów, z których wykonane mogą być rękawice, w przypadku kontaktu z różnymi czynnikami chemicznymi. Pozwala to Państwu na zidentyfikowanie materiału, który w teorii jest najlepiej przystosowany do wykonywanych przez Państwa czynności. 

Tabela odporności chemicznej pokazuje różnorakie wyniki testów otrzymywane przede wszystkich przy użyciu czystego rozpuszczalnika, ale również przy użyciu kwasów, baz, środków dezynfekujących, itd., oraz dla przypadków, w których podany jest stopień rozcieńczenia w wodzie. Firma Mapa cały czas stara się uzupełniać te informacje poprzez regularne uaktualnianie tabeli o nowe rezultaty testów z używanymi przez Państwa czynnikami chemicznymi. 

Tabeli tych nie wolno używać do obliczania szczegółowych danych dla bardziej złożonych produktów, takich jak mieszaniny rozpuszczalników. W celu uzyskania informacji na temat najlepiej dopasowanych rękawic do użycia z takimi produktami, prosimy skontaktować się z Obsługą techniczną klienta Mapa.

Dane są oparte na wynikach testów laboratoryjnych i nie powinny być traktowane jako dowód lub gwarancja utrzymania parametrów w rzeczywistych warunkach pracy. W związku z tym zaleca się wykonanie zawsze wcześniejszej próby celem potwierdzenia, czy dane rękawice są odpowiednie do konkretnego zastosowania.

Jeżeli chcieli by Państwo uzyskać informację na temat tego, które rękawice są najodpowiedniejsze do zastosowania z czynnikiem chemicznym nie uwzględnionym jeszcze w tabelach Mapa, prosimy skontaktować się z Obsługą techniczną klienta w Państwa kraju i podać następujące dane: 

  • Czynnik(i) chemiczny(e), z którymi rękawica będzie wchodzić w kontakt - podać nazwę czynnika chemicznego. Należy pamiętać, aby uwzględnić wszystkie czynniki chemiczne wchodzące w w skład mieszaniny (jeżeli jest to konieczne należy dostarczyć karty charakterystyki bezpieczeństwa i higieny dla danej mieszanki). Należy podać temperaturę, rodzaj kontaktu (rozbryzgi, kontakt przerywany, itd.), wymaganą odporność mechaniczną, odporność na zimno, ciepło, itd.
  • Inne zagrożenia: kontakt z innymi czynnikami chemicznymi (substancje chemiczne, rodzaj kontaktu ...).
  • Chwytanie i operowanie przedmiotami (możliwość precyzyjnego operowania dłońmi, zachowanie koniecznej wrażliwości przy dotyku), długość rękawic, antypoślizgowe wykończenie powierzchni, możliwy kontakt z żywnością itp.

Jaki jest zakres temperatur poszczególnych gam rękawic MAPA?

Poniżej znajdują się ogólne wytyczne dotyczące ochrony termicznej materiału, z którego wykonane są rękawice MAPA:

Butyl: Max 150 °C – Min -37 °C
Fluoroelastomer: Max. 250 °C – Min -23 °C
Nitryl: Max. 138 °C – Min 18 °C
Neopren: Max. 250 °C – Min -26 °C
Kauczuk naturalny: Max. 100 °C – Min. -43 °C
Poliuretan: Max. 116 °C – Min. 0 °C
PVA: Max 166 °C – Min. -15 °C
PVC: Max 80 °C – Min -9 °C

Maks. = Maksymalna temperatura, jaką rękawica wytrzyma i nadal będzie zapewniać pewną izolację dłoni.

Min. = Minimalna temperatura, w której polimer pozostanie elastyczny i nadal będzie stanowił pewną izolację dla dłoni.

Wyżej wymienione wartości temperatur należy traktować jako ogólne wytyczne, ponieważ istnieje zbyt wiele zmiennych do przewidzenia, m.in. masa trzymanego przedmiotu, czas kontaktu, sprawność przewodzenia materiału itd.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.