PVC

PVC, innymi słowy polichlorek winylu, zapewnia dobrą odporność na liczne kwasy i zasady, połączoną z dobrą odpornością mechaniczną w przypadku rękawic z wkładką tekstylną. PVC nie zawiera alergenów, takich jak proteiny lub środki przyspieszające, jest więc szczególnie dobrze tolerowany przez użytkowników. Dodatkowo, PVC jest trwałym materiałem, gdyż nie niszczy się wskutek długotrwałego wystawienia na działanie światła, ozonu, UV. Dlatego też nawet po bardzo długim przechowywaniu właściwości rękawic PVC są takie same.

Natomiast, używanie rękawic PVC nie jest zalecane podczas kontaktu zrozpuszczalnikami chemicznymi (ketony i alkany). Wskutek kontaktu z tymi substancjami z rękawic wydobywają się zmiękczacze, co powoduje ich sztywnienie.

Należy również pamiętać, iż rękawice PVC nie powinny być używane podczas manipulowania gorącymi elementami (>80°C) w celu uniknięcia ich degradacji.


Plecy

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.