Czy wiesz, że... ?

Aby określić właściwości elastomerów lub tworzyw sztucznych wchodzących w skład rękawic, przeprowadzane są testy, które badają reakcje tych materiałów na różne rodziny substancji chemicznych. W ten sposób bada się:

  • Czas przenikania danej substancji chemicznej, tzn. czas, poupływie którego substancja przedostaje się przez rękawicę na poziomie molekularnym, niekiedy bez widocznej degradacji rękawicy.
  • Wskaźnik degradacji rękawicy podczas kontaktu z daną substancją chemiczną, tzn. stopień degradacji rękawicy oznaczający zmianę jejwłaściwości fizycznych (np. zwiotczenie, stwardnienie itp.).

MAPA Professional wzięła pod uwagę najróżniejsze parametry, aby określić relatywną skuteczność różnych grup rękawic i służyć jak najlepszą radą podczas doboru rękawic.

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.