UltraNeo 382

UltraNeo 382

Maksymalny komfort oraz standardowa ochrona chemiczna.

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Wyjątkowa elastyczność dzięki zastosowaniu unikalnego procesu wielo-warstwowego Mapa Professionnel.
 • Wytłaczana struktura zapewniająca lepszą chwytność mokrych przedmiotów.
 • Dodatkowy komfort i izolacja termiczna dzięki bawełnianej-trykotowej wkładce.
 • Poprzednia nazwa: StanZoil NK-22 382

Specyficzne cechy

Dwie rękawice w jednej dla lepszej wytrzymałości: unikalny proces
nakładający 2 materiały, zapewniający optymalną odporność chemiczną i tworzący niezrównaną elastyczność rękawicy.

Zastosowanie

Przemysł samochodowy i mechaniczny

 • Montaż układów silnikowych
 • Obróbka nawierzchniowa

Przemysl chemiczny

 • Mieszanie produktów chemicznych
 • Manipulowanie puszkami z chemikaliami
 • Manipulowanie zaworami

Inne przemysły

 • Testy laboratoryjne
 • Serwisowanie maszyn

Normy

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3882121X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374ALMNST
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Ciepło i ogień EN 407X1XXXX

Szczegóły produktu

MateriałNeopren
KolorNiebieski
Wykończenie wewnętrzneWklad tekstylny Mapa Technology
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Dlugosc (cm)36
Grubosc (mm)0.90
Wielkość6 7 8 9 10 11
Opakowanie12 par/worek
72 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rekawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu w temperaturze powyżej 5° C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć suchą szmatką zwilżoną odpowiednim
  rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać pod bieżącą wodą i wytrzeć
  suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnic sie, ze wewnetrzna strona rekawic jest sucha przed ponownym wlozeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-6231ASTM F7393
=
1,1,2,2-tetrachloroetan 98%79-34-5201ASTM F7391
-
1,2-dichlorobenzen 99%95-50-1161ASTM F7391
-
1,2-dichloroetan 99%107-06-270ASTM F7391
-
1,2,4-trichlorobenzen 99%120-82-1372ASTM F7391
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-22955ASTM F7394
++
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99%110-80-52655ASTM F7394
++
2-metylopentametylenodiamina 99%15520-10-21003ASTM F7393
++
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-04806ASTM F7394
++
2,2,2-trifluoroetanol 99%75-89-84806ASTM F7394
++
aceton 99%67-64-170EN 374-3:20033
=
acetonitryl 99%75-05-8231EN 16523-1:20154
+
akrylonitryl 99%107-13-1161ASTM F7394
+
aldehyd octowy 99%75-07-080ASTM F7394
=
alkohol izobutylowy 99%78-83-14806ASTM F7394
++
anilina 99%62-53-31023ASTM F7393
++
benzen 99%71-43-250ASTM F7391
-
benzyna bezołowiowa mixture8006-61-9101ASTM F7391
-
benzyna ciężka mixture68551-17-74806ASTM F7394
++
benzyna VM&P Naphtha mixture8032-32-4251ASTM F7394
+
bezwodny fluorowodór 99% Gas7664-39-3713ASTM F739NT
cykloheksane 99%110-82-7502ASTM F7393
+
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-220ASTM F7393
=
dietanoloamina 97%111-42-24806ASTM F7394
++
dimetyloformamid 99%68-12-2261ASTM F7393
=
dwusiarczek węgla 99%75-15-020ASTM F7394
=
etanol 95%64-17-53635ASTM F7394
++
fenol 85%108-95-23055ASTM F7394
++
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20153
++
furfural 99%98-01-1512ASTM F7393
+
glikol etylenowy 99%107-21-14806ASTM F7394
++
hydrazyna 35%302-01-24806ASTM F7394
++
hydrazyna 70%302-01-24806ASTM F7394
++
keton metylowo-amylowy 98%110-43-0151ASTM F7393
=
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-380ASTM F7392
-
keton metylowo-izobutylowy 99%108-10-1231ASTM F7393
=
ksylen 99%1330-20-780ASTM F7391
-
kumen 98%98-82-8151ASTM F7393
=
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 10%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 50%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806ASTM F7394
++
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-0NTNT4
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-04806ASTM F7394
++
kwas chromowy (VI) 50%7738-94-52685ASTM F7394
++
kwas fluorowodorowy 40%7664-39-34806EN 16523-1:2015NT
kwas mrówkowy 47%10035-10-64806EN 374-3:2003NT
kwas octowy 10%64-19-74806ASTM F7394
++
kwas octowy 50%64-19-74806ASTM F7394
++
kwas octowy 99%64-19-71364EN 16523-1:20153
++
kwas siarkowy 10%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 50%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 96%7664-93-91284EN 16523-1:20154
++
m-krezol 97%108-39-44806ASTM F7394
++
metanol 85%67-56-1NTNT4
metanol 99%67-56-11334EN 374-3:20033
++
n-heksan 95%110-54-3342ASTM F7394
+
n-heptan 99%142-82-5281EN 374-3:20034
+
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4382ASTM F7391
-
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5271ASTM F7392
=
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:2015NT
nafta mixture8008-20-64635ASTM F7394
++
nitrobenzen 99%98-95-3261ASTM F7392
=
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99%111-15-9422ASTM F7393
+
octan butylu 99%123-86-4121ASTM F7391
-
octan etylu 99%141-78-650EN 374-3:2003NT
pentan 99%109-66-0312ASTM F7393
+
pirydyna 99%110-86-190ASTM F7391
-
roztwór wodorotlenku amonu 29%1336-21-61484ASTM F7394
++
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-53465ASTM F7394
++
terpentyna mixture8006-64-21374ASTM F7393
++
tetrachlorek węgla 99%56-23-5121ASTM F7391
-
toluen 99%108-88-310EN 374-3:2003NT
trietanoloamina 98%102-71-64806ASTM F7394
++
trietyloamina 99%121-44-8221ASTM F7393
=
wodorotlenek potasu 50%1310-58-34806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Ultranitril 495
Ochrona chemiczna

Ultranitril 495

Rozwiązanie do bezpiecznego manipulowania tlustymi produktami

Ultranitril 381 - packshotNowość
Ochrona chemiczna

Ultranitril 381

Maksymalny komfort oraz standardowa ochrona chemiczna.

UltraNeo 401 - packshot
Ochrona chemiczna

UltraNeo 401

Wrażliwość dotyku przy niewielkiej ochronie chemicznej

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.