Ultranitril 492

Ultranitril 492

Dobra odporność mechaniczna i długo-trwała ochrona chemiczna

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

  • Manualnść i komfort dzięki anatomicznemu kształtowi i jakości flokowanej-wkładki
  • Lepsza trwałość: doskonała odporność mechaniczna (przetarcie, przebicie)
  • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
  • Dostępne w opakowaniu do automatów sprzedających

Zastosowanie

Przemysł samochodowy i mechaniczny

  • Obrabianie części przy użyciu oleju tnącego
  • Obróbka/odtłuszczanie metali za pomocą rozpuszczalników

Budownictwo (prace wykończeniowe)

  • Praca z klejami
  • Prace wykończeniowe

Budownictwo (Tynkowanie)

  • Manipulowanie olejami, rozpuszczalnikami i detargentami

Samorządy (Utrzymanie czystości)

  • Manipulowanie agresywną chemią

Samorządy (prace porządkowe w parkach i na placach)

  • Utrzmanie zieleni

Sektor rolniczy

  • Stosowanie i rozprzestrzenianie pestycydów
  • Manipulowanie pestycydami
  • Gospodarka odpadami pestycydów
  • Przygotowanie mieszanin natryskowych
  • Napełnianie zbiornika
  • Czyszczenie sprzętu do obróbki

Normy

  • CAT. 3Cat. 30334
  • Zagrożenia mechaniczne EN 3883101X
  • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374AJKOPT
  • Mikroorganizmy EN 374VIRUS
  • Ochrona przed pestycydami ISO 18889 G2

Szczegóły produktu

MateriałNitryl
KolorZielony
Wykończenie wewnętrzneFlokowana
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Długość (cm)32
Grubość (mm)0.38
Wielkość6 7 8 9 10 11
Opakowanie72 par/pudelko
12 par/worek

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-6452EN 374-3:20031
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-22364EN 374-3:20033
++
2-nitropropan 99%79-46-9NTNT1
NA
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-03605EN 374-3:20033
++
aceton 99%67-64-130EN 374-3:20031
-
benzyna bezołowiowa mixture8006-61-9983EN 374-3:20034
++
Bromine 100%7726-95-6181EN 374-3:2003NT
NA
Bromobenzene 99%108-86-190EN 374-3:2003NT
NA
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-82-14806EN 374-3:20034
++
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-48-94806EN 374-3:20034
++
cykloheksane 99%110-82-74806EN 374-3:20034
++
cykloheksanon 99%108-94-1291EN 374-3:20031
-
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-210EN 374-3:20031
-
dietyloamina 98%109-89-7171EN 374-3:20031
-
dimetyloformamid 99%68-12-2NTNT1
NA
dwusiarczek węgla 99%75-15-030EN 16523-1:2015NT
NA
etanol 95%64-17-51304EN 374-3:20033
++
eter monometylowy glikolu propylenowego 99%107-98-2633EN 16523-1:20152
+
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
glikol etylenowy 99%107-21-14806ASTM F7394
++
izomery pentanu mixtureNA4806EN 374-3:2003NT
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-350EN 374-3:20031
-
keton metylowo-izobutylowy 99%108-10-1151EN 374-3:20031
-
ksylen 99%1330-20-7331EN 374-3:20031
-
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 65%7697-37-2171EN 16523-1:20151
-
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-0NTNT4
NA
kwas octowy 99%64-19-7472EN 374-3:20031
-
kwas siarkowy 50%7664-93-9NTNT4
NA
kwas siarkowy 96%7664-93-9803EN 374-3:20031
-
metakrylan metylu 95%80-62-6111EN 374-3:20031
-
metanol 99%67-56-1472EN 16523-1:20151
-
n-heptan 99%142-82-54806EN 16523-1:20154
++
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4352EN 374-3:20031
-
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5100EN 374-3:20031
-
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:20153
++
octan butylu 99%123-86-4251EN 374-3:20031
-
octan winylu 99%108-05-490EN 374-3:20031
-
paliwo olejowe mixture68476-34-64806EN 374-3:20034
++
roztwór wodorotlenku amonu 25%1336-21-61324EN 16523-1:20154
++
styren 99%100-42-590EN 374-3:20031
-
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-5472EN 374-3:20031
-
t-eter metylowy butylu 98%1634-04-42404EN 374-3:20033
++
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-41173EN 374-3:20033
++
tetrahydrofuran 99%109-99-940EN 374-3:20031
-
toluen 99%108-88-3161EN 374-3:20031
-
trichloroetylen 99%79-01-640EN 374-3:20031
-
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Alto 298
Ochrona chemiczna

Alto 298

Wysoki poziom właściwości mechanicznych oraz długotrwała ochrona chemiczna

Ultranitril 493
Ochrona chemiczna

Ultranitril 493

Ultra-trwała ochrona chemiczna

Butoflex 651
Ochrona chemiczna

Butoflex 651

Najwyższa specyficzna odporność chemiczna

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.