Poziomy skuteczności

Poziom skuteczności rękawic do prac precyzyjnych odpowiada ich trwałości i jest bezpośrednio związany z grubością warstwy polimeru pokrywającej materiał i jego właściwościami. Im grubsza warstwa pokrycia, tym większa trwałość rękawicy.

Dodatkowo, właściwości polimeru pokrywającego rękawicę wpływają na jej trwałość w danym środowisku pracy. Poliuretanowe pokrycie jest zalecane do prac w środowisku suchym i mało brudzącym, natomiast grubsze pokrycie nitrylowe jest wykorzystywane do prac manipulacyjnych w środowisku oleistym i brudzącym.

Kryteria komfortu

W przypadku rękawic do prac precyzyjnych, komfort rękawicy polega na jej zdolności do przepuszczania powietrza i tymsamym na ograniczaniu efektów pocenia.

Przepuszczalność powietrza jest określona przez grubość powłoki polimeru pokrywającej materiał i przez użytą technologię powlekania. W zależności od technologii, powłoka jest bardziej lub mniej szczelna i tym samym w różnym stopniu przepuszcza powietrze.

Wykończenie wewnętrzne rękawicy powinno zostać wybrane w oparciu o czas, przez jaki będą noszone. Na przykład, w przypadku długotrwałegonoszenia rękawic (8 godz.) zaleca się używanie rękawic przepuszczających powietrze.

Środowisko naturalne

Należy dobrać odpowiednie rękawice do środowiska pracy. Po lewej stronie znajdują się modele idealne do pracy w miejscach suchych i mało brudzących. Po prawej stronie znajdują się modele coraz bardziej skuteczne podczas kontaktu z:

  • Olejami
  • Smarami