Co to jest norma EN 388 ?

Norma ta dotyczy rękawic ochronnych i ich odporności mechanicznych, w tym: na ścieranie, przecięcie, rozdarcie i przekłucie. Zmiana standardu była konieczna z powodu braku możliwości precyzyjnego badania i klasyfikacji rękawic pod kątem odporności na przecięcia.

Zmiany : Odporność na przecięcie

Poprzednio

Sposób oceny odporności rękawicy na przecięcia zwany Couptest, polega na liczeniu liczby cykli przesuwania noża z naciskiem 5N (około 500 g), (do przodu i do tyłu) do momentu przecięcia próbki materiału rękawicy.

Teraz

Test Couptest został doprecyzowany poprzez lepszą kontrolę ostrza testowego, w szczególności jeśli materiał rękawicy tępi ostrze. W takiej sytuacji testem odniesienia staje się EN ISO 13997. Dodano piątą cyfrę pod piktogramem, aby określić poziom ochrony przed przecięciem zgodnie z metodą ISO 13997. Jeśli w czasie testu materiał z którego wykonana jest rękawica nie tępi ostrza noża, test Couptest pozostaje testem odniesienia. Istnieje jednak dobrowolna możliwość, podania poziomu wskaźnika odporności zgodnie z normą ISO 13997. Mapa Professional od dawna testuje produkty przy użyciu testu ISO 13997, który jest bardziej dokładny do testowania rękawic o wysokiej odporności na przecięcie.

 

Odporność na przetarcie

Badanie odporności na przetarcie robione jest nowym rodzajem papieru ściernego ( Klingspor PL31B 180), który jest bardziej powtarzalny od wcześniej używanego.                                                          

Nowy: protection against impacts

Nowy test wg. normą EN 13594 : 2015, umożliwiający podanie poziomu ochrony przed uderzeniami. Jeśli rękawice zostały poddane badaniu, litera «P» jest dodana do pięciu znaków pod piktogramem

What are the performance levels for each test ?

Pobieranie Nowelizacja normy EN 388

Nowelizacja normy EN 388

Pobierz

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.