Neopren

 

Dzięki swojej odporności na kontakty z chemikaliami i elastyczności, neopren jest doskonałym polimerem uniwersalnym. Zapewnia on dobrą odporność chemiczną (przed kwasami, zasadami, olejami, tłuszczami, alkoholami, produktami naftowymi, ketonami, rozpuszczalnikami alifatycznymi oraz licznymi gazami i oparami przemysłowymi). Dodatkowo, jest to elastyczny materiał zapewniający manualność i komfort.

Posiada również doskonałe właściwości termiczne: izolację podczas kontaktu (z czynnikami zimnym lub gorącymi), odporność na ogień (materiał dostosowany do użytkowania w pobliżu ognia). Jego następną zaletą jest trwałość, gdyż nie ulega on degradacji wskutek przedłużonego wystawienia na działanie światła, UV lub ozonu.

Natomiast, należy zwrócić uwagę na fakt, iż neopren posiada niski stopień odporności mechanicznej w przypadku intensywnego stosowania w środowisku chemicznym. Zaleca się więc używanie grubych rękawic z bawełnianą wkładką, co wzmacnia właściwości mechaniczne rękawic, a tym samy, ich trwałość. Nie zaleca się stosowania neoprenu w przypadku dłuższego kontaktu z silnie stężonymi kwasami lub rozpuszczalnikami aromatycznymi lub rozpuszczalnikami na bazie chloru, ponieważ doprowadzą one do jego szybkiej degradacji.


Plecy

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.