Czas przenikania

Czas, po którym czynnik chemiczny przejdzie przez rękawice na poziomie molekularnym. Niekiedy bez widocznego zniszczenia rękawicy.


Plecy

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.