Indeks zniszczenia

Stopień zniszczenia rękawicy, pokazany poprzez zmianę je właściwości (np.: zmiękczenie, stwardnienie, etc.).


Plecy

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.