Rozpraszanie

Właściwością materiału rozpraszającego jest to, że nie gromadzi ładunków elektrostatycznych, a je rozprasza. Ważne: Antystatyczny to określenie powszechnie stosowane (jednak niewłaściwe), a właściwym określeniem jest rozpraszający.


Plecy

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.