Butoflex 650 - packshot

Butoflex 650

Szeroki zakres ochrony przed chemikaliami

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Wyjątkowy komfort, pierwsze na rynku rękawice butylowe z wkładem tekstylnym
 • Największa odporność chemiczna przed: żrącymi kwasami, ketonami, esterami i aminopochodnymi
 • Niedościgniona elastyczność i manualność

Specyficzne cechy

Jedyne na rynku rękawice butylowe z chropowatą powierzchnią roboczą dla lepszej chwytności.
Umożliwiają bezpieczne manipulowanie śliskimi elementami.

Zastosowanie

Przemysł kosmetyczny i farmaceutyczny

 • Manipulowanie w laboratorium

Przemysł mechaniczny

 • Obróbka i odtłuszczanie matali

Przemysl chemiczny

 • Pobieranie próbek chemikaliów
 • Manipulowanie i przeładowywanie chemikaliów
 • Tworzenie farb, lakierów, żywic i tłuszów

Normy

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3881121X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374ABCILMNOS
 • Mikroorganizmy EN 374

Szczegóły produktu

MateriałButyl
KolorCzarny
Wykończenie wewnętrzneWklad tekstylny Mapa Technology
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Dlugosc (cm)35
Grubosc (mm)1.5
Wielkość7 8 9 10 11
Opakowanie1 para/worek
6 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na tiuramy i tiazole używały te rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używać rękawic w kontakcie z chemikaliami przez dłuższy czas niż zmierzony czas przenikania. Odnieść się do załączonej tabeli odporności chemicznej lub skontaktować się z Serwisem Technicznym Obsługi Klienta - MAPA PROFESSIONNEL ( stc.mapaspontex@ms.hutchinson.fr), aby poznać czas przenikania danych rękawic. Używać na przemian 2 pary rękawic w przypadku długotrwałego kontaktu z rozpuszczalnikiem.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramie.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od wilgoci, wysokich temperatur, w temperaturze co najmniej 5°C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic oczyścić je odpowiednio :

 • przy użyciu z farbami, pigmentami i atramentami: wytrzeć czystą szmatką zanurzoną w odpowiednim rozpuszczalniku i przetrzeć całe suchą szmatką.
 • przy użyciu z rozpuszczalnikiem (rozcieńczalnikami, itp...) : przetrzeć suchą szmatką
 • przy użyciu z kwasami lub zasadami: dokładnie wypłukać rękawice pod bieżącą wodą i przetrzeć suchą szmatką
  Ostrzeżenie : niewłaściwe użycie rękawic lub poddanie ich jakiemukolwiek procesowi czyszczenia lub prania, który jest niezgodny z zaleceniami może zmienić stopień wytrzymałości rękawic.

Sposób suszenia

Upewnić się że wewnątrz rękawic jest sucho, przed ich powtórnym założeniem.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-04806EN 374-3:20034
++
aceton 99%67-64-14806EN 16523-1:20154
++
acetonitryl 99%75-05-84806EN 16523-1:20154
++
amoniak 99%7664-41-74806EN 374-3:2003NT
bezwodny fluorowodór 100% Liq.7664-39-340EN 16523-1:2015NT
bromowodór 100%10035-10-6NTNT4
bromowodór 100%64-18-6NTNT4
chlor 100%7782-50-54806EN 374-3:2003NT
chlorowodór 99%7647-01-04806EN 374-3:2003NT
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-48-9452EN 374-3:20032
=
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-2121EN 374-3:20032
=
dietyloamina 98%109-89-7111EN 374-3:20032
=
dimetyloformamid 99%68-12-24806EN 374-3:20034
++
dwusiarczek węgla 99%75-15-010EN 374-3:20034
=
etanol 95%64-17-54806EN 374-3:20034
++
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:2015NT
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-34806EN 374-3:20034
++
ksylen 99%1330-20-7100EN 374-3:20031
-
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806EN 374-3:20034
++
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806EN 374-3:20034
++
kwas akrylowy 95%79-10-74806EN 374-3:20034
++
kwas akrylowy 99%79-10-74806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 10%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 50%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas azotowy 68%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-0NTNT4
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-0NTNT4
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-0NTNT4
kwas fluorowodorowy 10%7664-39-34806EN 374-3:2003NT
kwas fluorowodorowy 40%7664-39-34806EN 16523-1:2015NT
kwas fluorowodorowy 49%7664-39-34806EN 374-3:2003NT
kwas mrówkowy 47%10035-10-6NTNT4
kwas mrówkowy 96%64-18-6NTNT4
kwas octowy 10%64-19-74806EN 374-3:20034
++
kwas octowy 50%64-19-74806EN 374-3:20034
++
kwas octowy 99%64-19-74806EN 16523-1:20154
++
kwas siarkowy 10%7664-93-94806EN 374-3:2003NT
kwas siarkowy 40%7664-93-94806EN 374-3:2003NT
kwas siarkowy 50%7664-93-94806EN 374-3:2003NT
kwas siarkowy 96%7664-93-94806EN 16523-1:20154
++
metakrylan etylu 99%97-63-2813ASTM F739NT
metakrylan izobutylu 97%97-86-91053ASTM F739NT
metakrylan metylu 95%80-62-6NTNT4
metakrylan metylu 99%80-62-6893EN 374-3:20034
++
metakrylan n-butylu 99%97-88-1903ASTM F739NT
metanol 85%67-56-14806EN 374-3:20034
++
metanol 99%67-56-14806EN 16523-1:20154
++
n-heptan 99%142-82-5151EN 374-3:20031
-
N-N dimetyloacetamid 30%127-19-54806ASTM F739NT
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-54806ASTM F739NT
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:2015NT
octan etylu 99%141-78-61584EN 16523-1:20154
++
octan metylu 99%79-20-92734ASTM F739NT
octan winylu 99%108-05-42124ASTM F739NT
roztwór wodorotlenku amonu 25%1336-21-64806EN 16523-1:20154
++
styren 99%100-42-5191EN 374-3:20032
=
tetrahydrofuran 99%109-99-9131EN 374-3:20031
-
toluen 99%108-88-380EN 374-3:20031
-
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Alto 298 - packshot
Ochrona chemiczna

Alto 298

Wysoki poziom właściwości mechanicznych oraz długotrwała ochrona chemiczna

UltraNeo 450
Ochrona chemiczna

UltraNeo 450

Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną

UltraNeo 420
Ochrona chemiczna

UltraNeo 420

Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.