UltraNeo 450

UltraNeo 450

Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Swoboda ruchów dzięki elastyczności neoprenu i komfort bawełnianej flokowanej-wkładki
 • Dobra chwytność dzięki wytłoczonej strukturze
 • Ochrona przedramienia: długa-rękawica z rękawem
 • Poprzednia nazwa: Technic 450

Zastosowanie

Przemysł samochodowy i mechaniczny

 • Produkcja akumulatorów i baterii

Inne przemysły

 • Rozrzucanie nawozu
 • Przegotowywanie klejów przemysłowych
 • Czyszczenie, serwisowanie przemysłowe

Przemysl chemiczny

 • Manipulowanie, ładowanie i rozładowywanie chemikaliów

Normy

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3882121X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374ALMNST
 • Mikroorganizmy EN 374

Szczegóły produktu

MateriałNeopren i naturalny lateks
KolorCzarny
Wykończenie wewnętrzneFlokowana
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Dlugosc (cm)41
Grubosc (mm)0.75
Wielkość7 8 9 10
Opakowanie1 para/worek
10 par/worek
50 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Włożyć rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niz wskazuje na to podany czas przenikalności określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacji długookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą parę rękawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ich użyciem.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w oryginalnym opakowaniu w temperaturze co najmniej 5°C.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżona odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrzćc suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokłdnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1-oktanol 99%111-87-52174ASTM F7394
++
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-6181EN 374-3:20031
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-21003EN 374-3:20033
++
2-nitropropan 99%79-46-9261EN 374-3:20033
=
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-02865EN 374-3:20034
++
aceton 99%67-64-1151EN 374-3:20034
+
acetonitryl 99%75-05-8111EN 374-3:20034
+
bezwodny fluorowodór 99% Gas7664-39-3251ASTM F739NT
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-48-91133EN 374-3:20034
++
cykloheksane 99%110-82-7382EN 374-3:20033
+
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-230EN 374-3:20031
-
dietyloamina 98%109-89-770EN 374-3:20031
-
dimetyloformamid 99%68-12-2422EN 374-3:20034
+
etanol 95%64-17-51304EN 374-3:20034
++
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
glikol etylenowy 99%107-21-1NTNT4
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-390EN 374-3:20032
-
keton metylowo-izobutylowy 99%108-10-1201EN 374-3:20032
=
ksylen 99%1330-20-7100EN 374-3:20031
-
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 10%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 50%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas azotowy 68%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas fluorowodorowy 40%7664-39-34806EN 16523-1:2015NT
kwas fluorowodorowy 49%7664-39-34806EN 374-3:2003NT
kwas octowy 10%64-19-7NTNT4
kwas octowy 50%64-19-7NTNT4
kwas octowy 99%64-19-73915EN 16523-1:20154
++
kwas siarkowy 10%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 50%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 96%7664-93-92254EN 374-3:20034
++
metakrylan metylu 95%80-62-690EN 374-3:20032
-
metanol 85%67-56-1NTNT4
metanol 99%67-56-12264EN 16523-1:20154
++
n-heksan 95%110-54-3301ASTM F7394
+
n-heptan 99%142-82-5332EN 374-3:2003NT
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4532EN 374-3:20033
+
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5322ASTM F7393
+
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:2015NT
nitrobenzen 99%98-95-3412ASTM F7392
=
octan butylu 99%123-86-4221EN 374-3:20031
-
octan etylu 99%141-78-6121EN 374-3:20033
=
octan winylu 99%108-05-470EN 374-3:20032
-
styren 99%100-42-5121EN 374-3:20031
-
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-53605EN 374-3:20034
++
t-eter metylowy butylu 98%1634-04-4181EN 374-3:20032
=
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-4111EN 374-3:20031
-
tetrahydrofuran 99%109-99-970EN 374-3:20031
-
toluen 99%108-88-360EN 374-3:20031
-
trichloroetylen 99%79-01-660EN 374-3:20031
-
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

FluoTech 344 - packshot
Ochrona chemiczna

FluoTech 344

Komfort i elastyczność

UltraNeo 420
Ochrona chemiczna

UltraNeo 420

Wyjątkowa elastyczność zapewniająca swobodę ruchów oraz standardową ochronę chemiczną

Ultranitril 480 - packshot
Ochrona chemiczna

Ultranitril 480

Ultra-trwała ochrona chemiczna

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.