UltraNeo 407

Najwyższy poziom ochrony chemicznej

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytloczonej strukturze
 • Szeroki zakres odporności chemicznej (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne, mieszaniny rozpuszczalników), zwiększony grubościa materiału
 • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
 • Łatwe do zakładania i zdejmowania dzięki chlorowanej warstwie wewnętrznej

Specyficzne cechy

Połączenie dwóch warstw neoprenu zwiększa odporność chemiczną i mechaniczną.
Umożliwia również kontrolę nad zużyciem rękawicy dzięki wskaźnikowi zużycia (czerwonej warstwie wewnętrznej), dla jeszcze większego bezpieczeństwa użytkownika.

Zastosowanie

Przemysł mechaniczny

 • Powierzchniowa obróbka metali (kwasy)
 • Trawienie / odtłuszczanie

Przemysl chemiczny

 • Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
 • Manipulowanie środkami alkilujacymi
 • Manipulowanie i przenoszenie puszek z chemikaliami

Normy

 • Zagrożenia mechaniczne EN 388 2111X
 • Type A Specyficzna ochrona chemiczna EN 374 ABCJLMNS
 • Mikroorganizmy EN 374

Szczegóły produktu

Materiał Polichloropren
Kolor Czarny
Wykończenie wewnętrzne Chlorowana
Wykończenie zewnętrzne Wytlaczana struktura
Długość (cm) 36
Grubość (mm) 0.75
Wielkość 9 10 11
Opakowanie 1 para/worek
6 par/worek
48 par/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemiczny CAS # Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
Standard Poziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99% 71-55-6 56 2 ASTM F739 1
-
1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFC-134A) freon 134A 99% 811-97-2 480 6 ASTM F739 NT
NA
1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99% 76-13-1 480 6 ASTM F739 4
++
1,1,2,2-tetrachloroetan 98% 79-34-5 52 2 ASTM F739 1
-
1,2-dichlorobenzen 99% 95-50-1 49 2 ASTM F739 1
-
1,2-dichloroetan 99% 107-06-2 23 1 ASTM F739 1
-
1,2,4-trichlorobenzen 99% 120-82-1 142 4 ASTM F739 2
+
1,3 - Dichlorobenzen 98% 541-73-1 42 2 ASTM F739 1
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99% 111-76-2 480 6 ASTM F739 4
++
2-chlorotoluen (o-chlorotoluen) 99% 95-49-8 36 2 ASTM F739 1
-
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99% 110-80-5 480 6 ASTM F739 4
++
2-metylopentametylenodiamina 99% 15520-10-2 341 5 ASTM F739 NT
NA
2-propanol (izopropanol) 99% 67-63-0 480 6 ASTM F739 4
++
2,2,2-trifluoroetanol 99% 75-89-8 480 6 ASTM F739 4
++
4-chlorotoluen (p-chlorotoluen) 98% 106-43-4 24 1 ASTM F739 1
-
aceton 99% 67-64-1 61 3 EN 16523-1:2015 2
+
aceton 99% 67-64-1 36 2 ASTM F739 2
=
acetonitryl 99% 75-05-8 200 4 EN 16523-1:2015 4
++
acetonitryl 99% 75-05-8 143 4 ASTM F739 4
++
akrylonitryl 99% 107-13-1 109 3 ASTM F739 4
++
aldehyd octowy 99% 75-07-0 39 2 ASTM F739 4
+
alkohol izobutylowy 99% 78-83-1 480 6 ASTM F739 4
++
anilina 99% 62-53-3 415 5 ASTM F739 4
++
benzen 99% 71-43-2 21 1 ASTM F739 1
-
benzyna mixture 8030-30-6 NT NT 4
NA
benzyna bezołowiowa mixture 8006-61-9 41 2 ASTM F739 2
=
benzyna ciężka mixture 68551-17-7 480 6 ASTM F739 NT
NA
benzyna lakowa 100% 64475-85-0 NT NT 4
NA
benzyna VM&P Naphtha mixture 8032-32-4 89 3 ASTM F739 4
++
bezwodny fluorowodór 100% Liq. 7664-39-3 240 4 EN 374-3:1994 NT
NA
bezwodny fluorowodór 99% Gas 7664-39-3 480 6 ASTM F739 NT
NA
chlorobenzen 99% 108-90-7 28 1 ASTM F739 1
-
chloroform 99% 67-66-3 13 1 ASTM F739 1
-
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-48-9 370 5 EN 374-3:2003 NT
NA
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture 64742-82-1 392 5 EN 374-3:2003 2
+
cykloheksane 99% 110-82-7 144 4 EN 374-3:2003 4
++
cykloheksane 99% 110-82-7 184 4 ASTM F739 4
++
dichlorometan (chlorek metylenu) 99% 75-09-2 12 1 ASTM F739 1
-
dietanoloamina 97% 111-42-2 480 6 ASTM F739 4
++
diizocyjanian toluenu (TDI) 80% 584-84-9 480 6 ASTM F739 4
++
dimetyloformamid 99% 68-12-2 83 3 EN 374-3:2003 4
++
dimetyloformamid 99% 68-12-2 217 4 ASTM F739 4
++
dwusiarczek węgla 99% 75-15-0 8 0 ASTM F739 1
-
etanol 95% 64-17-5 480 6 ASTM F739 4
++
eter (eter (di)etylowy) 99% 60-29-7 28 1 ASTM F739 3
=
fenol 85% 108-95-2 480 6 ASTM F739 4
++
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
formaldehyd 37% 50-00-0 480 6 ASTM F739 4
++
freon 12 99% 75-71-8 480 6 ASTM F739 NT
NA
furfural 99% 98-01-1 258 5 ASTM F739 4
++
glikol etylenowy 99% 107-21-1 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 35% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 70% 302-01-2 480 6 ASTM F739 4
++
hydrazyna 98% 302-01-2 NT NT 4
NA
izomery pentanu mixture NA 161 4 EN 374-3:2003 NT
NA
jodometan (jodek metylu) 99% 74-88-4 9 0 ASTM F739 NT
NA
keton metylowo-amylowy 98% 110-43-0 52 2 ASTM F739 3
+
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 23 1 EN 374-3:2003 3
=
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 28 1 EN 16523-1:2015 3
=
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99% 78-93-3 25 1 ASTM F739 3
=
keton metylowo-izobutylowy 99% 108-10-1 63 3 ASTM F739 3
++
ksylen 99% 1330-20-7 24 1 EN 374-3:2003 1
-
ksylen 99% 1330-20-7 24 1 ASTM F739 1
-
kumen 98% 98-82-8 66 3 ASTM F739 3
++
kwas (orto)fosforowy 75% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas (orto)fosforowy 85% 7664-38-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 10% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 20% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 40% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas azotowy 50% 7697-37-2 480 6 ASTM F739 4
++
kwas azotowy 65% 7697-37-2 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas azotowy 68% 7697-37-2 480 6 EN 374-3:2003 3
++
kwas azotowy 90% 7697-37-2 9 0 ASTM F739 NT
NA
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 10% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chlorowodorowy 35% 7647-01-0 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas chlorowodorowy 37% 7647-01-0 480 6 ASTM F739 4
++
kwas chromowy (VI) 50% 7738-94-5 480 6 ASTM F739 4
++
kwas fluorowodorowy 10% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
kwas fluorowodorowy 40% 7664-39-3 480 6 EN 16523-1:2015 3
++
kwas fluorowodorowy 49% 7664-39-3 480 6 ASTM F739 4
++
kwas octowy 10% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas octowy 10% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas octowy 50% 64-19-7 480 6 EN 374-3:2003 4
++
kwas octowy 50% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas octowy 99% 64-19-7 480 6 ASTM F739 4
++
kwas oleinowy 90% 112-80-1 NT NT 4
NA
kwas siarkowy 10% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 40% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 50% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
kwas siarkowy 96% 7664-93-9 480 6 ASTM F739 4
++
m-krezol 97% 108-39-4 480 6 ASTM F739 4
++
metanol 99% 67-56-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
metanol 99% 67-56-1 245 5 ASTM F739 4
++
n-heksan 95% 110-54-3 132 4 ASTM F739 4
++
n-heptan 99% 142-82-5 334 5 EN 16523-1:2015 4
++
n-heptan 99% 142-82-5 186 4 ASTM F739 4
++
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 129 4 EN 16523-1:2015 3
++
N-metylo-2-pirolidon 99% 872-50-4 226 4 ASTM F739 3
++
N-N dimetyloacetamid 30% 127-19-5 NT NT 4
NA
N-N dimetyloacetamid 99% 127-19-5 92 3 ASTM F739 4
++
nadtlenek wodoru 30% 7722-84-1 480 6 EN 16523-1:2015 4
++
nafta mixture 8008-20-6 480 6 ASTM F739 4
++
nitrobenzen 99% 98-95-3 132 4 ASTM F739 3
++
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99% 111-15-9 127 4 ASTM F739 4
++
octan butylu 99% 123-86-4 42 2 EN 374-3:2003 3
+
octan butylu 99% 123-86-4 45 2 ASTM F739 3
+
octan etylu 99% 141-78-6 14 1 EN 16523-1:2015 3
=
octan etylu 99% 141-78-6 37 2 ASTM F739 3
+
octan izoamylu (octan izopentylu) 98% 123-92-2 122 4 ASTM F739 3
++
octan winylu 99% 108-05-4 38 2 ASTM F739 4
+
p-dioksan (1,4-dioksan) 99% 123-91-1 74 3 ASTM F739 NT
NA
pentan 99% 109-66-0 122 4 ASTM F739 4
++
pirydyna 99% 110-86-1 36 2 ASTM F739 2
=
polichlorowany bifenyl (PCB) (50%) w 1,2,4-trichlorobenzenie mixture 11097-69-1 161 4 ASTM F739 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 25% 1336-21-6 480 6 EN 16523-1:2015 NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29% 1336-21-6 480 6 ASTM F739 4
++
styren 99% 100-42-5 20 1 EN 374-3:2003 1
-
sulfotlenek dimetylu 99% 67-68-5 480 6 ASTM F739 4
++
terpentyna mixture 8006-64-2 480 6 ASTM F739 4
++
tetrachlorek węgla 99% 56-23-5 56 2 ASTM F739 1
-
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99% 127-18-4 40 2 ASTM F739 1
-
tetrahydrofuran 99% 109-99-9 NT NT 1
NA
tlenek etylenu 99% 75-21-8 45 2 ASTM F739 NT
NA
toluen 99% 108-88-3 24 1 EN 16523-1:2015 1
-
toluen 99% 108-88-3 19 1 ASTM F739 1
-
trichloroetylen 99% 79-01-6 12 1 ASTM F739 1
-
trietanoloamina 98% 102-71-6 480 6 ASTM F739 4
++
trietyloamina 99% 121-44-8 133 4 ASTM F739 NT
NA
wodorotlenek potasu 50% 1310-58-3 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 20% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 40% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 EN 374-3:2003 4
++
wodorotlenek sodu 50% 1310-73-2 480 6 ASTM F739 4
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Butoflex 651
Ochrona chemiczna

Butoflex 651

Najwyższa specyficzna odporność chemiczna

Alto 298
Ochrona chemiczna

Alto 298

Wysoki poziom właściwości mechanicznych oraz długotrwała ochrona chemiczna

UltraNeo 414
Ochrona chemiczna

UltraNeo 414

Najwyższy poziom ochrony chemicznej