UltraNeo 407 - packshot

UltraNeo 407

Najwyższy poziom ochrony chemicznej

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytloczonej strukturze
 • Szeroki zakres odporności chemicznej (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne, mieszaniny rozpuszczalników), zwiększony grubościa materiału
 • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
 • Łatwe do zakładania i zdejmowania dzięki chlorowanej warstwie wewnętrznej

Specyficzne cechy

Połączenie dwóch warstw neoprenu zwiększa odporność chemiczną i mechaniczną.
Umożliwia również kontrolę nad zużyciem rękawicy dzięki wskaźnikowi zużycia (czerwonej warstwie wewnętrznej), dla jeszcze większego bezpieczeństwa użytkownika.

Zastosowanie

Przemysł mechaniczny

 • Powierzchniowa obróbka metali (kwasy)
 • Trawienie / odtłuszczanie

Przemysl chemiczny

 • Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
 • Manipulowanie środkami alkilujacymi
 • Manipulowanie i przenoszenie puszek z chemikaliami

Normy

 • CAT. 3Cat. 30334
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3882111X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374ABCJLMNS
 • Mikroorganizmy EN 374

Szczegóły produktu

MateriałPolichloropren
KolorCzarny
Wykończenie wewnętrzneChlorowana
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Dlugosc (cm)35
Grubosc (mm)0.75
Wielkość9 10
Opakowanie1 para/worek
6 par/worek
48 par/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-6562ASTM F7391
-
1,1,1,2-tetrafluoroetan (HFC-134A) freon 134A 99%811-97-24806ASTM F739NT
NA
1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99%76-13-14806ASTM F7394
++
1,1,2,2-tetrachloroetan 98%79-34-5522ASTM F7391
-
1,2-dichlorobenzen 99%95-50-1492ASTM F7391
-
1,2-dichloroetan 99%107-06-2231ASTM F7391
-
1,2,4-trichlorobenzen 99%120-82-11424ASTM F7392
+
1,3 - Dichlorobenzen 98%541-73-1422ASTM F7391
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-24806ASTM F7394
++
2-chlorotoluen (o-chlorotoluen) 99%95-49-8362ASTM F7391
-
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99%110-80-54806ASTM F7394
++
2-metylopentametylenodiamina 99%15520-10-23415ASTM F739NT
NA
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-04806ASTM F7394
++
2,2,2-trifluoroetanol 99%75-89-84806ASTM F7394
++
4-chlorotoluen (p-chlorotoluen) 98%106-43-4241ASTM F7391
-
aceton 99%67-64-1613EN 16523-1:20152
+
aceton 99%67-64-1362ASTM F7392
=
acetonitryl 99%75-05-82004EN 16523-1:20154
++
acetonitryl 99%75-05-81434ASTM F7394
++
akrylonitryl 99%107-13-11093ASTM F7394
++
aldehyd octowy 99%75-07-0392ASTM F7394
+
alkohol izobutylowy 99%78-83-14806ASTM F7394
++
anilina 99%62-53-34155ASTM F7394
++
benzen 99%71-43-2211ASTM F7391
-
benzyna mixture8030-30-6NTNT4
NA
benzyna bezołowiowa mixture8006-61-9412ASTM F7392
=
benzyna ciężka mixture68551-17-74806ASTM F739NT
NA
benzyna lakowa 100%64475-85-0NTNT4
NA
benzyna VM&P Naphtha mixture8032-32-4893ASTM F7394
++
bezwodny fluorowodór 100% Liq.7664-39-32404EN 374-3:1994NT
NA
bezwodny fluorowodór 99% Gas7664-39-34806ASTM F739NT
NA
chlorobenzen 99%108-90-7281ASTM F7391
-
chloroform 99%67-66-3131ASTM F7391
-
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-82-13925EN 374-3:20032
+
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-48-93705EN 374-3:2003NT
NA
cykloheksane 99%110-82-71444EN 374-3:20034
++
cykloheksane 99%110-82-71844ASTM F7394
++
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-2121ASTM F7391
-
dietanoloamina 97%111-42-24806ASTM F7394
++
diizocyjanian toluenu (TDI) 80%584-84-94806ASTM F7394
++
dimetyloformamid 99%68-12-2833EN 374-3:20034
++
dimetyloformamid 99%68-12-22174ASTM F7394
++
dwusiarczek węgla 99%75-15-080ASTM F7391
-
etanol 95%64-17-54806ASTM F7394
++
eter (eter (di)etylowy) 99%60-29-7281ASTM F7393
=
fenol 85%108-95-24806ASTM F7394
++
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
formaldehyd 37%50-00-04806ASTM F7394
++
freon 12 99%75-71-84806ASTM F739NT
NA
furfural 99%98-01-12585ASTM F7394
++
glikol etylenowy 99%107-21-14806ASTM F7394
++
hydrazyna 35%302-01-24806ASTM F7394
++
hydrazyna 70%302-01-24806ASTM F7394
++
hydrazyna 98%302-01-2NTNT4
NA
izomery pentanu mixtureNA1614EN 374-3:2003NT
NA
jodometan (jodek metylu) 99%74-88-490ASTM F739NT
NA
keton metylowo-amylowy 98%110-43-0522ASTM F7393
+
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-3231EN 374-3:20033
=
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-3281EN 16523-1:20153
=
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-3251ASTM F7393
=
keton metylowo-izobutylowy 99%108-10-1633ASTM F7393
++
ksylen 99%1330-20-7241EN 374-3:20031
-
ksylen 99%1330-20-7241ASTM F7391
-
kumen 98%98-82-8663ASTM F7393
++
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 10%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 10%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 50%7697-37-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 50%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas azotowy 68%7697-37-24806EN 374-3:20033
++
kwas azotowy 90%7697-37-290ASTM F739NT
NA
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806ASTM F7394
++
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-04806ASTM F7394
++
kwas chromowy (VI) 50%7738-94-54806ASTM F7394
++
kwas fluorowodorowy 10%7664-39-34806ASTM F7394
++
kwas fluorowodorowy 40%7664-39-34806EN 16523-1:2015NT
NA
kwas fluorowodorowy 49%7664-39-34806ASTM F7394
++
kwas octowy 10%64-19-74806EN 374-3:20034
++
kwas octowy 10%64-19-74806ASTM F7394
++
kwas octowy 50%64-19-74806EN 374-3:20034
++
kwas octowy 50%64-19-74806ASTM F7394
++
kwas octowy 99%64-19-74806EN 16523-1:20154
++
kwas octowy 99%64-19-74806ASTM F7394
++
kwas oleinowy 90%112-80-1NTNT4
NA
kwas siarkowy 10%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 50%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 96%7664-93-94806EN 16523-1:20154
++
kwas siarkowy 96%7664-93-94806ASTM F7394
++
m-krezol 97%108-39-44806ASTM F7394
++
metanol 85%67-56-1NTNT4
NA
metanol 99%67-56-14806EN 16523-1:20154
++
metanol 99%67-56-12455ASTM F7394
++
n-heksan 95%110-54-31324ASTM F7394
++
n-heptan 99%142-82-53105EN 16523-1:20154
++
n-heptan 99%142-82-51864ASTM F7394
++
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-42264ASTM F7393
++
N-N dimetyloacetamid 30%127-19-5NTNT4
NA
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5923ASTM F7394
++
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:2015NT
NA
nafta mixture8008-20-64806ASTM F7394
++
nitrobenzen 99%98-95-31324ASTM F7393
++
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99%111-15-91274ASTM F7394
++
octan butylu 99%123-86-4422EN 374-3:20033
+
octan butylu 99%123-86-4452ASTM F7393
+
octan etylu 99%141-78-6141EN 16523-1:20153
=
octan etylu 99%141-78-6372ASTM F7393
+
octan izoamylu (octan izopentylu) 98%123-92-21224ASTM F7393
++
octan winylu 99%108-05-4382ASTM F7394
+
p-dioksan (1,4-dioksan) 99%123-91-1743ASTM F739NT
NA
pentan 99%109-66-01224ASTM F7394
++
pirydyna 99%110-86-1362ASTM F7392
=
polichlorowany bifenyl (PCB) (50%) w 1,2,4-trichlorobenzenie mixture11097-69-11614ASTM F739NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29%1336-21-64806ASTM F7394
++
styren 99%100-42-5201EN 374-3:20031
-
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-54806ASTM F7394
++
terpentyna mixture8006-64-24806ASTM F7394
++
tetrachlorek węgla 99%56-23-5562ASTM F7391
-
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-4402ASTM F7391
-
tetrahydrofuran 99%109-99-9NTNT1
NA
tlenek etylenu 99%75-21-8452ASTM F739NT
NA
toluen 99%108-88-3241EN 16523-1:20151
-
toluen 99%108-88-3191ASTM F7391
-
trichloroetylen 99%79-01-6121ASTM F7391
-
trietanoloamina 98%102-71-64806ASTM F7394
++
trietyloamina 99%121-44-81334ASTM F739NT
NA
wodorotlenek potasu 50%1310-58-34806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806ASTM F7394
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Ultranitril 480 - packshot
Ochrona chemiczna

Ultranitril 480

Ultra-trwała ochrona chemiczna

FluoTech 344 - packshot
Ochrona chemiczna

FluoTech 344

Komfort i elastyczność

UltraNeo 341 - packshotNowość
Ochrona chemiczna

UltraNeo 341

Komfort i standardowa ochrona chemiczna.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.