FluoTech 468

FluoTech 468

Wyczucie dotykowe z wskaźnikiem zużycia rękawicy

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Doskonała elastyczność i optymalna grubości dzięki wielowarstwowej technologii Mapa Professionnel: dobra manualność i komfort
 • Nitrylowa warstwa wewnętrzna: doskonała odporność mechaniczna i dłuższa trwałość
 • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
 • Zielona warstwa wewnętrzna: wskaźnik-zużycia dla zwiększenia bezpieczeństwa użytkownika

Zastosowanie

Inne przemysły

 • Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
 • Drukowanie
 • Rafinowanie petrochemiczne

Przemysł mechaniczny

 • Odtłuszczanie i trawienie metali

Przemysl chemiczny

 • Obróbka chemiczna (rozpuszczalniki)
 • Produkcja żywic i klejów
 • Produkcja farb i lakierów
 • Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów (rozpuszczalników)
 • Galwanoplastyka

Normy

 • CAT. 3Cat. 30334
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3883102X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374ADEFGJLMNO
 • Mikroorganizmy EN 374

Szczegóły produktu

MateriałFluoroelastomer
KolorCzarny
Wykończenie wewnętrzneChlorowana
Wykończenie zewnętrzneGladka
Długość (cm)30
Grubość (mm)0.51
Wielkość8 9 10
Opakowanie1 para/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-64806ASTM F739NT
NA
1,2-dichloroetan 99%107-06-24806ASTM F7394
++
2,2,2-trifluoroetanol 99%75-89-84806ASTM F739NT
NA
aceton 99%67-64-150ASTM F7391
-
acetonitryl 99%75-05-8171EN 374-3:20031
-
acetonitryl 99%75-05-8161ASTM F7391
-
akrylan metylu 99%96-33-3261ASTM F739NT
NA
benzen 99%71-43-24806ASTM F7394
++
chlorobenzen 99%108-90-74806ASTM F7394
++
chloroform 99%67-66-34806ASTM F7394
++
cykloheksane 99%110-82-74806ASTM F7394
++
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-21484EN 16523-1:20151
-
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-2643ASTM F7391
-
dietyloamina 98%109-89-71254EN 16523-1:20151
-
dietyloamina 98%109-89-7903ASTM F7391
-
dimetyloformamid 99%68-12-2412ASTM F7391
-
dwusiarczek węgla 99%75-15-04806EN 16523-1:20154
++
dwusiarczek węgla 99%75-15-04806ASTM F7394
++
eter (eter (di)etylowy) 99%60-29-7723ASTM F7393
++
etylobenzen 99%100-41-44806ASTM F7394
++
fenol 85%108-95-24806ASTM F739NT
NA
fenol 99%108-95-2NTNT4
NA
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:2015NT
NA
furfural 99%98-01-11133ASTM F739NT
NA
jodometan (jodek metylu) 99%74-88-44806ASTM F739NT
NA
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-3101ASTM F7391
-
ksylen 99%1330-20-74806ASTM F7394
++
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806ASTM F739NT
NA
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806ASTM F739NT
NA
kwas akrylowy 95%79-10-74806ASTM F7394
++
kwas akrylowy 99%79-10-74806ASTM F7394
++
kwas azotowy 10%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 50%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806ASTM F739NT
NA
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-04806EN 16523-1:2015NT
NA
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-04806ASTM F739NT
NA
kwas octowy 99%64-19-71424EN 16523-1:20152
+
kwas siarkowy 10%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 50%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 96%7664-93-94806EN 16523-1:20154
++
metanol 85%67-56-1NTNT4
NA
metanol 99%67-56-12034EN 16523-1:20154
++
metanol 99%67-56-11083ASTM F7394
++
n-heksan 95%110-54-34806ASTM F7394
++
n-heptan 99%142-82-54806EN 16523-1:20154
++
n-heptan 99%142-82-54806ASTM F7394
++
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5331ASTM F7391
-
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:2015NT
NA
octan butylu 99%123-86-4723ASTM F7391
-
octan etylu 99%141-78-6141ASTM F7391
-
octan winylu 99%108-05-4291ASTM F739NT
NA
pentan 99%109-66-04806ASTM F7394
++
roztwór wodorotlenku amonu 25%1336-21-64806EN 16523-1:20153
++
styren 99%100-42-54806ASTM F7394
++
tetrachlorek węgla 99%56-23-54806ASTM F739NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-44806ASTM F739NT
NA
tetrahydrofuran 99%109-99-9121ASTM F7391
-
toluen 99%108-88-34806EN 374-3:20034
++
toluen 99%108-88-34806ASTM F7394
++
trichloroetylen 99%79-01-64806ASTM F739NT
NA
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806ASTM F7394
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Ultranitril 410
Ochrona chemiczna

Ultranitril 410

Ultranitril 480
Ochrona chemiczna

Ultranitril 480

Ultra-trwała ochrona chemiczna

Ultranitril 485
Ochrona chemiczna

Ultranitril 485

Dobra wrażliwość dotyku oraz standardowa ochrona chemiczna

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.