TempTec 332

TempTec 332

Rękawica z podwójna-warstwą, z izolacją termiczną i wielo-funkcyjną odpornością chemiczną

Ochrona termiczna

Szczególne zalety

 • Doskonała izolacja termiczna dzięki podwójnej -trykotowej bawełnie
 • Dobra chwytność śliskich przedmiotów dzięki wytłoczonej strukturze
 • Wielo-funkcyjna odporność chemiczna (kwasy, rozpuszczalniki alifatyczne) zwiększona grubość materiału
 • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Zastosowanie

Przemysł petrochemiczny

 • Pobieranie próbek goracych produktów petrochemicznych

Przemysł gumowy

 • Wyciskanie polimerów

Inne przemysły

 • Czyszczenie parą
 • Prace drogowe w zimnych warunkach
 • Produkcja izolowanych przewodów elektrycznych
 • Praca w kotłowni
 • Produkcja klejów
 • Manipulowanie formami w przemyśle ceramicznym
 • Manipulowanie goracymi rurami

Przemysł mechaniczny

 • Obróbka chemiczna metali
 • Hartowanie stali olejem

Normy

 • CAT. 3Cat. 30334
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3882212X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374ACLMNS
 • Ciepło i ogień EN 407X2XXXX
 • Zagrożenia powodowane przez zimno EN 511111

Szczegóły produktu

MateriałPolichloropren
KolorCzarny, niebieski
Wykończenie wewnętrzneTrykotowa ochrona termiczna
Wykończenie zewnętrzneChropowate
Dlugosc (cm)36
Wielkość8 9 10
Opakowanie1 para/worek
6 par/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-6201ASTM F7391
-
1,1,2-trichloroetan 97%79-00-570ASTM F7392
-
1,2-dichloroetan 99%107-06-260ASTM F739NT
NA
2 6-dimetyloheptan-4-on (keton diizobutylowy) 80%108-83-8562ASTM F7393
+
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-04505ASTM F7394
++
2,4-Di-tert butylofenol 99%96-76-4291ASTM F739NT
NA
aceton 99%67-64-1100EN 374-3:20033
=
aceton 99%67-64-180ASTM F7393
=
acetonitryl 99%75-05-8623EN 16523-1:20154
++
akrylan 2-hydroksyetylowy 96%818-61-14806ASTM F739NT
NA
akrylan butylu 99%141-32-2151ASTM F7391
-
akrylan etylu 99%140-88-5151EN 374-3:20031
-
akrylan etylu 99%140-88-5181ASTM F7391
-
akrylonitryl 99%107-13-1191ASTM F739NT
NA
aldehyd octowy 99%75-07-050ASTM F739NT
NA
alkohol amylowy 99%71-41-04806ASTM F7394
++
alkohol izobutylowy 99%78-83-14806ASTM F7394
++
anilina 99%62-53-31424ASTM F7394
++
benzen 99%71-43-230ASTM F739NT
NA
benzyna (rozpuszczalnik Stoddarta) mixture8052-41-32415ASTM F7393
++
benzyna bezołowiowa mixture8006-61-980ASTM F7391
-
benzyna ciężka mixture68551-17-7NTNT4
NA
benzyna lakowa 100%64475-85-01274ASTM F739NT
NA
benzyna VM&P Naphtha mixture8032-32-4231ASTM F7394
+
bezwodny fluorowodór 99% Gas7664-39-3352ASTM F739NT
NA
chlor 100%7782-50-54806ASTM F739NT
NA
chlor 99%7782-50-5442ASTM F739NT
NA
chlorek benzoilu 100%98-88-4281ASTM F739NT
NA
chlorek benzylidynu 100%98-07-7633ASTM F739NT
NA
chlorek benzylu 99%100-44-7171ASTM F7392
=
chloroform 99%67-66-320ASTM F739NT
NA
chloromrówczan etylu 97%541-41-340ASTM F7392
-
cykloheksane 99%110-82-7392EN 374-3:20033
+
cykloheksane 99%110-82-7352ASTM F7393
+
cykloheksanol 99%108-93-04806ASTM F7394
++
cyklooktadien 99%111-78-4231ASTM F739NT
NA
dichlorek siarki 100%10545-99-0301ASTM F739NT
NA
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-240ASTM F7393
=
dietyloamina 98%109-89-740ASTM F739NT
NA
dimetyloformamid 99%68-12-2301ASTM F7393
=
dwuchlorek dwusiarki 100%10025-67-94806ASTM F739NT
NA
dwusiarczek węgla 99%75-15-010ASTM F7393
=
etanol 95%64-17-53635ASTM F7394
++
eter (eter (di)etylowy) 99%60-29-740ASTM F7393
=
etylobenzen 99%100-41-410ASTM F739NT
NA
fenol 85%108-95-24806ASTM F7394
++
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
formaldehyd 37%50-00-04806ASTM F7394
++
fosforyn difenylu NA4712-55-44806ASTM F739NT
NA
ftalan (di)butylu 99%84-74-24806ASTM F7394
++
glikol etylenowy 99%107-21-14806ASTM F7394
++
glutaraldehyd 50%111-30-8NTNT4
NA
heksachlorocyklopentadien 100%77-47-4301ASTM F739NT
NA
hydrazyna 35%302-01-24806ASTM F7394
++
hydrazyna 70%302-01-2NTNT4
NA
jodek potasu 59%7681-11-04806ASTM F7394
++
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-390ASTM F7391
-
keton metylowo-izobutylowy 99%108-10-1191ASTM F7392
=
ksylen 99%1330-20-7171ASTM F7391
-
kumen 98%98-82-8221ASTM F7391
-
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas akrylowy 95%79-10-7NTNT4
NA
kwas akrylowy 99%79-10-72685EN 16523-1:20154
++
kwas azotowy 10%7697-37-2NTNT4
NA
kwas azotowy 20%7697-37-2NTNT4
NA
kwas azotowy 40%7697-37-2NTNT4
NA
kwas azotowy 50%7697-37-2NTNT4
NA
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas azotowy 68%7697-37-2NTNT4
NA
kwas azotowy 70%7697-37-2NTNT4
NA
kwas azotowy 90%7697-37-230ASTM F739NT
NA
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806ASTM F7394
++
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-0NTNT4
NA
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-04806ASTM F7394
++
kwas chromowy (VI) 50%7738-94-53485ASTM F7394
++
kwas fluorowodorowy 10%7664-39-34806ASTM F7394
++
kwas fluorowodorowy 40%7664-39-34806EN 16523-1:2015NT
NA
kwas fluorowodorowy 49%7664-39-34806ASTM F7394
++
kwas fosforowy (I) 50%6303-21-54806ASTM F739NT
NA
kwas maleinowy 9,1%110-16-74806ASTM F7394
++
kwas mrówkowy 96%64-18-6NTNT4
NA
kwas octowy 10%64-19-7NTNT4
NA
kwas octowy 50%64-19-7NTNT4
NA
kwas octowy 99%64-19-73995EN 16523-1:20154
++
kwas octowy 99%64-19-72104ASTM F7394
++
kwas oleinowy 90%112-80-1NTNT3
NA
kwas siarkowy 10%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 96%7664-93-91904EN 374-3:20032
+
kwas siarkowy 96%7664-93-9883ASTM F7392
+
kwas trifluorooctowy 99%76-05-14806ASTM F7394
++
m,o,p-chlorotoluen mixture25168-05-2151ASTM F739NT
NA
metakrylan 2-hydroksyetylu 97%868-77-94806ASTM F739NT
NA
metakrylan metylu 95%80-62-6151EN 374-3:20031
-
metaksylen 99%108-38-3NTNT2
NA
metanol 85%67-56-14806EN 374-3:20034
++
metanol 99%67-56-12625EN 16523-1:20154
++
metyloamina 40%74-89-53915ASTM F7394
++
n-butanol 99%71-36-34806ASTM F7394
++
n-heksan 95%110-54-3362ASTM F7394
+
n-heptan 99%142-82-5412EN 374-3:20034
+
n-heptan 99%142-82-5502ASTM F7394
+
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5452ASTM F7392
=
n-propanol 99%71-23-84806ASTM F7394
++
N,N-diizopropyletylamina 99%7087-68-53015ASTM F7394
++
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:20154
++
nitrobenzen 99%98-95-3522ASTM F739NT
NA
nonylofenol 99%25154-52-34806ASTM F739NT
NA
octan 2-bromoetylowy 97%927-68-4522ASTM F7392
=
octan butylu 99%123-86-4131EN 374-3:20031
-
octan butylu 99%123-86-4171ASTM F7391
-
octan etylu 99%141-78-680ASTM F739NT
NA
octan pentylu 99%628-63-7251ASTM F7392
=
octan winylu 99%108-05-4141ASTM F7392
=
oleum (bez SO3) 30%8014-95-7100ASTM F739NT
NA
paliwo olejowe mixture68476-34-64806ASTM F739NT
NA
pentan 99%109-66-0NTNT4
NA
pirydyna 99%110-86-1100ASTM F7391
-
roztwór wodorotlenku amonu 29%1336-21-62655ASTM F7394
++
siarczek dimetylu 99%75-18-320ASTM F7391
-
styren 99%100-42-520ASTM F739NT
NA
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-54565ASTM F7394
++
t-eter metylowy butylu 98%1634-04-460ASTM F739NT
NA
tetrachlorek węgla 99%56-23-5241ASTM F7393
=
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-470ASTM F7391
-
tetrahydrofuran 99%109-99-930ASTM F7393
=
tiosiarczan (VI) sodu 41,2%7772-98-74806ASTM F7394
++
tlenek propylenu 99%75-56-910ASTM F739NT
NA
toluen 99%108-88-350EN 374-3:20031
-
toluen 99%108-88-360ASTM F7391
-
trichlorek p-chlorobenzylidynu 99%5216-25-1703ASTM F739NT
NA
trichloroetylen 99%79-01-610ASTM F739NT
NA
trietyloamina 99%121-44-8352ASTM F7392
=
węglan sodu 21,6%497-19-84806ASTM F7394
++
wodoronadtlenek tert-butylu 70%75-91-24545ASTM F739NT
NA
wodorotlenek potasu 50%1310-58-34806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek wapnia 0,18%1305-62-04806ASTM F7394
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

TempDex 720 - packshot
Ochrona termiczna

TempDex 720

Manualność i odporność na przecięcia przy zachowaniu odporności termicznej

TempDex 710 - packshot
Ochrona termiczna

TempDex 710

Rękawice manualne z ochroną termiczną

TempCook 476 - packshot
Ochrona termiczna

TempCook 476

Rękawice higieniczne z ochroną termiczną do wysokich-temperatur, 100% szczelne na płyny-dla przemysłu cateringowego

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.