FluoTech 344 - packshot

FluoTech 344

Komfort i elastyczność

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
 • Duża odporność mechaniczna i trwałość dzięki tekstylnemu wkładowi
 • Swoboda ruchu, rękawice bardzo rozciągliwe
 • Swoboda ruchów: dobra elastyczność rękawic

Specyficzne cechy

Doskonaly komfort przy długotrwałych czynnościach dzięki bawełnianej -trykotowej wewnętrznej warstwie

Zastosowanie

Inne przemysły

 • Kontrolowanie zanieczyszczenia zakładu
 • Drukowanie
 • Rafinowanie petrochemiczne
 • Awaryjne interwencje przy wypadkach z udziałem chemikaliów

Przemysł mechaniczny

 • Odtłuszczanie i trawienie metali

Przemysl chemiczny

 • Obróbka chemiczna (rozpuszczalniki)
 • Produkcja żywic i klejów
 • Produkcja farb i lakierów
 • Manipulowanie i przenoszenie chemikaliów (rozpuszczalników)
 • Galwanoplastyka

Normy

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3883121X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374ACDEFGJLMN
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Ciepło i ogień EN 407X1XXXX

Szczegóły produktu

MateriałFluoroelastomer
KolorCzarny
Wykończenie wewnętrzneWklad tekstylny
Wykończenie zewnętrzneGladka
Dlugosc (cm)37
Grubosc (mm)1.5
Wielkość9 10
Opakowanie1 para/worek
1 para/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-64806ASTM F739NT
1,2-dichloroetan 99%107-06-22895ASTM F7394
++
2,2,2-trifluoroetanol 99%75-89-84806ASTM F739NT
aceton 99%67-64-1111ASTM F7391
-
acetonitryl 99%75-05-8482EN 16523-1:20154
+
akrylan metylu 99%96-33-3191ASTM F739NT
amoniak 99%7664-41-74806EN 374-3:2003NT
benzen 99%71-43-24946ASTM F7394
++
chlor 100%7782-50-54806EN 374-3:2003NT
chlorobenzen 99%108-90-74806ASTM F7394
++
chloroform 99%67-66-34806ASTM F7394
++
chlorowodór 99%7647-01-04806EN 374-3:2003NT
cykloheksane 99%110-82-74806ASTM F7394
++
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-2512EN 16523-1:20154
+
dietyloamina 98%109-89-7332EN 16523-1:20154
+
dimetyloformamid 99%68-12-2452ASTM F7391
-
dwusiarczek węgla 99%75-15-04806EN 16523-1:20154
++
eter (eter (di)etylowy) 99%60-29-7NTNT3
etylobenzen 99%100-41-44806ASTM F7394
++
fenol 85%108-95-24806ASTM F739NT
fenol 99%108-95-2NTNT4
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:2015NT
furfural 99%98-01-11333ASTM F739NT
jodometan (jodek metylu) 99%74-88-43495ASTM F739NT
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-3131ASTM F7391
-
ksylen 99%1330-20-74806ASTM F7394
++
kwas akrylowy 95%79-10-72545EN 374-3:2003NT
kwas akrylowy 99%79-10-7NTNT3
kwas azotowy 10%7697-37-2NTNT4
kwas azotowy 100%7697-37-21444EN 374-3:2003NT
kwas azotowy 20%7697-37-2NTNT4
kwas azotowy 40%7697-37-2NTNT4
kwas azotowy 50%7697-37-2NTNT4
kwas azotowy 65%7697-37-24806EN 16523-1:20154
++
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806ASTM F739NT
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-04806EN 16523-1:2015NT
kwas octowy 99%64-19-73995EN 16523-1:20154
++
kwas siarkowy 10%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 50%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 96%7664-93-94806EN 16523-1:20154
++
metanol 85%67-56-1NTNT4
metanol 99%67-56-12194EN 374-3:20034
++
n-heksan 95%110-54-34806ASTM F7394
++
n-heptan 99%142-82-54806EN 16523-1:20154
++
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5552ASTM F7391
-
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:2015NT
octan butylu 99%123-86-4372ASTM F7391
-
octan etylu 99%141-78-6171ASTM F7391
-
octan winylu 99%108-05-4171ASTM F739NT
pentan 99%109-66-04806ASTM F7394
++
styren 99%100-42-54806ASTM F7394
++
tetrachlorek węgla 99%56-23-54806ASTM F739NT
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-44806ASTM F739NT
tetrahydrofuran 99%109-99-980ASTM F7391
-
toluen 99%108-88-34806EN 16523-1:20154
++
trichloroetylen 99%79-01-64806ASTM F739NT
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Alto 298 - packshot
Ochrona chemiczna

Alto 298

Wysoki poziom właściwości mechanicznych oraz długotrwała ochrona chemiczna

UltraNeo 340 - packshot
Ochrona chemiczna

UltraNeo 340

Komfort i niewielka ochrona chemiczna.

Alto 415 - packshot
Ochrona chemiczna

Alto 415

Wyczucie dotykowe i lekka ochrona chemiczna

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.