Ultranitril 491 - packshot

Ultranitril 491

Dobra odporność mechaniczna i długo-trwała ochrona chemiczna

Ochrona chemiczna

Szczególne zalety

 • Manualnść i komfort dzięki anatomicznemu kształtowi i jakości flokowanej-wkładki
 • Lepsza trwałość: doskonała odporność mechaniczna (przetarcie, przebicie)

Zastosowanie

Przemysł samochodowy i mechaniczny

 • Obrabianie części przy użyciu oleju tnącego
 • Obróbka/odtłuszczanie metali za pomocą rozpuszczalników

Przemysl chemiczny

 • Produkcja i stosowanie farby i lakierów

Inne przemysły

 • Stosowanie pestycydów
 • Czyszczenie wałów pras drukarskich
 • Serwisowanie
 • Obróbka drewna i prace wykończeniowe

Sektor rolniczy

 • Stosowanie i rozprzestrzenianie pestycydów
 • Gospodarka odpadami pestycydów
 • Przygotowanie mieszanin natryskowych
 • Napełnianie zbiornika
 • Manipulowanie pestycydami
 • Czyszczenie sprzętu do obróbki

Normy

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3883101X
 • Type ASpecyficzna ochrona chemiczna EN 374AJKOPT
 • Mikroorganizmy EN 374VIRUS
 • Ochrona przed pestycydami ISO 18889 G2

Szczegóły produktu

MateriałNitryl
KolorZielony
Wykończenie wewnętrzneFlokowana
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Dlugosc (cm)36
Grubosc (mm)0.38
Wielkość6 7 8 9 10
Opakowanie10 para/worek
50 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym opakowaniu, z dala od światła, wilgoci i wysokich temperatur.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścic je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu farb, pigmentów i tuszów: wytrzeć czystą szmatką zwilżoną odpowiednim rozpuszczalnikiem i wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu rozpuszczalnika (rozcieńczaczy, itp.) : wytrze suchą szmatką
 • przy używaniu kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia może wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-6452EN 374-3:20031
-
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-22364EN 374-3:20033
++
2-nitropropan 99%79-46-9NTNT1
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-03605EN 374-3:20033
++
aceton 99%67-64-130EN 374-3:20031
-
benzyna bezołowiowa mixture8006-61-9983EN 374-3:20034
++
Bromine 100%7726-95-6181EN 374-3:2003NT
Bromobenzene 99%108-86-190EN 374-3:2003NT
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-48-94806EN 374-3:20034
++
ciężka frakcja benzyny, obrabiana wodorem, ciężka mixture64742-82-14806EN 374-3:20034
++
cykloheksane 99%110-82-74806EN 374-3:20034
++
cykloheksanon 99%108-94-1291EN 374-3:20031
-
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-210EN 374-3:20031
-
dietyloamina 98%109-89-7171EN 374-3:20031
-
dimetyloformamid 99%68-12-2NTNT1
dwusiarczek węgla 99%75-15-030EN 16523-1:2015NT
etanol 95%64-17-51304EN 374-3:20033
++
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
glikol etylenowy 99%107-21-1NTNT4
izomery pentanu mixtureNA4806EN 374-3:2003NT
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-350EN 374-3:20031
-
keton metylowo-izobutylowy 99%108-10-1151EN 374-3:20031
-
ksylen 99%1330-20-7331EN 374-3:20031
-
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 65%7697-37-2NTNT0
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-0NTNT4
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-0NTNT4
kwas octowy 99%64-19-7472EN 374-3:20031
-
kwas siarkowy 96%7664-93-9803EN 374-3:20031
-
metakrylan metylu 95%80-62-6111EN 374-3:20031
-
metanol 99%67-56-1472EN 16523-1:20151
-
n-heptan 99%142-82-54806EN 16523-1:20154
++
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4352EN 374-3:20031
-
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5100EN 374-3:20031
-
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:20153
++
octan butylu 99%123-86-4251EN 374-3:20031
-
octan winylu 99%108-05-490EN 374-3:20031
-
paliwo olejowe mixture68476-34-64806EN 374-3:20034
++
roztwór wodorotlenku amonu 25%1336-21-61324EN 16523-1:20154
++
styren 99%100-42-590EN 374-3:20031
-
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-5472EN 374-3:20031
-
t-eter metylowy butylu 98%1634-04-42404EN 374-3:20033
++
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-41173EN 374-3:20033
++
tetrahydrofuran 99%109-99-940EN 374-3:20031
-
toluen 99%108-88-3161EN 374-3:20031
-
trichloroetylen 99%79-01-640EN 374-3:20031
-
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:20034
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Butoflex 650 - packshot
Ochrona chemiczna

Butoflex 650

Szeroki zakres ochrony przed chemikaliami

UltraNeo 382 - packshot
Ochrona chemiczna

UltraNeo 382

Maksymalny komfort oraz standardowa ochrona chemiczna.

UltraNeo 407 - packshot
Ochrona chemiczna

UltraNeo 407

Najwyższy poziom ochrony chemicznej

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.