AdvanTech 514

AdvanTech 514

Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną

Środowisko krytyczne

Szczególne zalety

  • Szeroki zakres zastosowań: szeroki mankiet umożliwiajacy założenie podwójnych-rękawic, przełużona długosc do ochrony ramienia i pomarańczowy kolor (518) do oznakowania kolorami-
  • Doskonała odporność i dobra ochrona chemiczna przed licznymi substancjami chemicznymi: wyjątkowa formuła Trionic z mieszanki naturalnego lateksu, polichloroprenu i nitrylu
  • Proces produkcyjny zapewniający bardzo niski poziom skażenia: stopień zawartości cząstek, nie-lotnych osadów, ciał obcych "="> kompatybilność klasa ISO 4
  • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem
  • Zgodność z klasą 10 (ISO 4)

Normy

  • CAT. 3Cat. 30334
  • Zagrożenia mechaniczne EN 3881110X
  • Type BSpecyficzna ochrona chemiczna EN 374KST
  • Mikroorganizmy EN 374

Szczegóły produktu

MateriałNaturalny lateks, polichloropren i nitryl
Kolor
Wykończenie wewnętrzneChlorowana
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Długość (cm)38
Grubość (mm)0.50
Wielkość7 8 9 10
Opakowanie1 para/worek
72 par/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-670ASTM F739NT
NA
1,1,1,2,2,3,4,5,5,5-dekafluoropentan 97%138495-42-8131ASTM F739NT
NA
1,1,2-trichlorotrifluoroetan (freon TF lub freon 113) 99%76-13-1201ASTM F7391
-
1,2-dichloroetylen 98%156-60-520ASTM F7392
-
1,3 etoksy propionan (3-etoksypropionian etylu) 99%763-69-94806ASTM F739NT
NA
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-2532ASTM F739NT
NA
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99%110-80-5271ASTM F739NT
NA
2-metoksyetanol (metylocellosolw) 99%109-86-4402ASTM F739NT
NA
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-0291EN 374-3:20034
+
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-0382ASTM F7394
+
3-metoksypropionian metylu 100%3852-09-3111ASTM F7393
=
4,4 - diaminodifenylosulfon 97%80-008-04806ASTM F739NT
NA
4,4'-diaminodifenylometan (MDA) 15% i 15% metanol mixture101-77-9191ASTM F739NT
NA
4,4'-diaminodifenylometan (MDA) 15% w toluen mixture101-77-9151ASTM F739NT
NA
aceton 99%67-64-160ASTM F7394
=
azotkowy rozwtór trawiący mixtureNANTNT4
NA
benzen 99%71-43-240ASTM F7391
-
benzyna bezołowiowa mixture8006-61-940ASTM F7391
-
benzyna VM&P Naphtha mixture8032-32-420ASTM F7391
-
chlorek tetrametyloamoniowy 25%75-59-24806ASTM F7394
++
chlorek tionylu 99%7719-09-7151ASTM F739NT
NA
cykloheksanon 99%108-94-1231ASTM F7391
-
cyklopentanon 99%120-92-3111ASTM F739NT
NA
dichlorometan (chlorek metylenu) 99%75-09-240ASTM F739NT
NA
dietyloamina 98%109-89-740ASTM F739NT
NA
diizocyjanian toluenu (TDI) 80%584-84-9271ASTM F739NT
NA
dimetyloamina 35%124-40-3532ASTM F739NT
NA
dimetyloformamid 99%68-12-280ASTM F739NT
NA
epichlorohydryna 99%106-89-840ASTM F739NT
NA
etanol 95%64-17-5211ASTM F739NT
NA
eter diglicydowy bisfenolu 100%25068-38-64806ASTM F739NT
NA
eter monometylowy glikolu propylenowego 99%107-98-2261ASTM F7394
+
eter oktylowo-fenylowy glikolu polietylenowego 100%9002-93-14806ASTM F739NT
NA
fenol 85%108-95-21023ASTM F7394
++
fluorek amonu 40%12125-01-84806ASTM F739NT
NA
fluorek amonu 79%12125-01-84806ASTM F739NT
NA
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
fosforyn trimetylu 97%121-45-9100ASTM F739NT
NA
glikol etylenowy 99%107-21-14806ASTM F7394
++
glikol propylenowy 99%57-55-64806ASTM F7394
++
heksametylodisilazan (HMDS) 98%999-97-3181ASTM F7391
-
keton metylowo-amylowy 98%110-43-080ASTM F7391
-
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-340ASTM F7393
=
ksylen 99%1330-20-730EN 374-3:20031
-
ksylen 99%1330-20-740ASTM F7391
-
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas azotowo-solny (woda królewska) mixture8007-56-54806ASTM F739NT
NA
kwas azotowy 10%7697-37-28406ASTM F7394
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 50%7697-37-2NTNT4
NA
kwas azotowy 68%7697-37-22995EN 374-3:20034
++
kwas azotowy 70%7697-37-23075ASTM F7394
++
kwas azotowy 90%7697-37-270ASTM F739NT
NA
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-0NTNT4
NA
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-04545ASTM F7394
++
kwas chromowy (VI) 50%7738-94-5602ASTM F739NT
NA
kwas fluorowodorowy 10%7664-39-34806EN 374-3:20034
++
kwas fluorowodorowy 40%7664-39-34806EN 16523-1:2015NT
NA
kwas fluorowodorowy 49%7664-39-34806EN 374-3:2003NT
NA
kwas fluorowodorowy 49%7664-39-33905ASTM F739NT
NA
kwas metanosulfonowy 99%75-75-2NTNT4
NA
kwas octowy 10%64-19-7NTNT4
NA
kwas octowy 50%64-19-7NTNT4
NA
kwas octowy 99%64-19-7291EN 374-3:20034
+
kwas octowy 99%64-19-7322ASTM F7394
+
kwas siarkowy 10%7664-93-99006ASTM F7394
++
kwas siarkowy 96%7664-93-9412EN 374-3:20033
+
kwas siarkowy 96%7664-93-91023ASTM F7393
++
lekki obrabiany wodorem destylat naftenowy mixture64742-53-61614ASTM F7392
+
metanol 85%67-56-1191ASTM F7394
+
metanol 99%67-56-1NTNT4
NA
mieszanka Baker PRS-1000 mixtureNA201ASTM F739NT
NA
mieszanka Baker PRS-2000 mixtureNA1304ASTM F739NT
NA
mieszanka Baker PRS-3000 mixtureNA4806ASTM F739NT
NA
mleczan etylu 95%97-64-3291ASTM F739NT
NA
n-heksan 95%110-54-330ASTM F7391
-
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4332EN 374-3:20034
+
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4502ASTM F7394
+
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5472ASTM F739NT
NA
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:20154
++
nadtlenek wodoru 30%7722-84-19606ASTM F7394
++
nafta mixture8008-20-6261ASTM F7391
-
octan 2-butoksyetylu (octan butylu Cellosolve) 85%112-07-2352ASTM F739NT
NA
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99%111-15-9141ASTM F7394
+
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (PGMEA) 99%108-65-6472ASTM F7393
+
octan 2-metoksyetylu (octan metylocellosolwu) 98%110-49-6271ASTM F739NT
NA
octan butylu 99%123-86-450EN 374-3:20034
=
octan butylu 99%123-86-470ASTM F7394
=
odczynnik do trawienia aluminium mixtureNA9606ASTM F7394
++
ortokrzemian (tetra)etylu 100%78-10-4251ASTM F7391
-
roztwór czyszczący dwuchromianu mixtureNA4806ASTM F7394
++
roztwór do trawienia kierunkowego mixtureNA2605ASTM F7394
++
roztwór trawiący "pirania" mixtureNA2435ASTM F7391
-
roztwór trawiący KOH mixtureNA2785ASTM F7394
++
roztwór trawiący KTI Pad Etch mixtureNA4806ASTM F739NT
NA
roztwór trawiący KTI Silicon Etch mixtureNA4806ASTM F739NT
NA
roztwór trawiący wodorotlenku potasu mixtureNA241ASTM F739NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 29%1336-21-6191EN 374-3:20034
+
roztwór wodorotlenku amonu 29%1336-21-6362ASTM F7394
+
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-51814ASTM F7394
++
tetrachlorek krzemu 100%10026-04-7151ASTM F739NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-430EN 374-3:20031
-
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-440ASTM F7391
-
tlenek aluminium mixtureNA552ASTM F739NT
NA
tlenochlorek fosforu 99%10025-87-3151ASTM F739NT
NA
toluen 49% keton metylowo-izobutylowy 34,5% keton metylowo-etylowy 16,5% mixtureNA10EN 374-3:2003NT
NA
trichloroetylen 99%79-01-6NTNT1
NA
wodorotlenek potasu 50%1310-58-34806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-27806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-27806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-27806ASTM F7394
++
zbuforowana tlenkowa mieszanka trawiąca (BOE) mixtureNA4806ASTM F7394
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

AdvanTech 522
Środowisko krytyczne

AdvanTech 522

Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną

AdvanTech 517
Środowisko krytyczne

AdvanTech 517

Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną

AdvanTech 519
Środowisko krytyczne

AdvanTech 519

Chemiczna ochrona nitrylu w połączeniu z doskonałą odpornościa mechaniczną.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.