AdvanTech 519

AdvanTech 519

Chemiczna ochrona nitrylu w połączeniu z doskonałą odpornościa mechaniczną.

Środowisko krytyczne

Szczególne zalety

  • Optymalna manualność bez zmniejszania odporności chemicznej
  • Lepsza ochrona przed rozpuszczalnikami organicznymi niż rękawice z naturalnego lateksu
  • Zalecane dla osób uczulonych na proteiny w naturalnym lateksie
  • Hipoalergiczny
  • Proces produkcyjny zapewniający bardzo niski poziom skażenia: stopień zawartosci czastek, nie-lotnych osadów, cialłobcych "="> kompatybilność klasa ISO 4
  • Nie zawiera silikonu, aby zapobiec powstawaniu śladów i defektów na blasze i szkle przed malowaniem

Normy

  • CAT. 3Cat. 30334
  • Zagrożenia mechaniczne EN 3882001X
  • Type BSpecyficzna ochrona chemiczna EN 374JOT
  • Mikroorganizmy EN 374

Szczegóły produktu

MateriałNitryl
KolorZielony
Wykończenie wewnętrzneChlorowana
Wykończenie zewnętrzneChlorowana
Długość (cm)33
Grubość (mm)0.29
Wielkość6 7 8 9 10 11
Opakowanie1 para/worek
12 par/worek
72 par/karton

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
1,1,1-trichloroetan 99%71-55-6522ASTM F739NT
NA
1,1,2,2-tetrachloroetan 98%79-34-5121ASTM F739NT
NA
1,3 - Dichlorobenzen 98%541-73-1191ASTM F739NT
NA
1,3 etoksy propionan (3-etoksypropionian etylu) 99%763-69-9763ASTM F739NT
NA
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-22505ASTM F739NT
NA
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99%110-80-52164ASTM F739NT
NA
2-pirolidyna 99%123-75-1211ASTM F739NT
NA
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-03585EN 374-3:20034
++
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-04806ASTM F7394
++
2,2,2-trifluoroetanol 99%75-89-8111ASTM F739NT
NA
3-metoksypropionian metylu 100%3852-09-3281ASTM F739NT
NA
aceton 99%67-64-140ASTM F739NT
NA
alkohol izobutylowy 99%78-83-14806ASTM F739NT
NA
anilina 99%62-53-3301ASTM F739NT
NA
benzyna mixture8030-30-64806ASTM F739NT
NA
benzyna bezołowiowa mixture8006-61-94806ASTM F739NT
NA
benzyna VM&P Naphtha mixture8032-32-44806ASTM F739NT
NA
chlorek tetrametyloamoniowy 25%75-59-27206ASTM F739NT
NA
cykloheksane 99%110-82-74806ASTM F739NT
NA
cyklopentanon 99%120-92-360ASTM F739NT
NA
dietanoloamina 97%111-42-24806ASTM F739NT
NA
etanol 95%64-17-5923ASTM F739NT
NA
eter (eter (di)etylowy) 99%60-29-7201ASTM F739NT
NA
eter etylowo-tert-amylowy 96%994-05-84806ASTM F739NT
NA
eter monometylowy glikolu propylenowego 99%107-98-21113ASTM F739NT
NA
fenol 85%108-95-21113ASTM F739NT
NA
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
formaldehyd 37%50-00-04806ASTM F7394
++
fosforyn trimetylu 97%121-45-9241ASTM F739NT
NA
furfural 99%98-01-1171ASTM F739NT
NA
glikol etylenowy 99%107-21-14806ASTM F739NT
NA
heksametylodisilazan (HMDS) 98%999-97-34806ASTM F739NT
NA
hydrazyna 35%302-01-24806ASTM F739NT
NA
hydrazyna 70%302-01-24806ASTM F739NT
NA
keton metylowo-izobutylowy 99%108-10-1181ASTM F739NT
NA
ksylen 99%1330-20-7111EN 374-3:20031
-
ksylen 99%1330-20-7382ASTM F7391
-
kumen 98%98-82-81894ASTM F739NT
NA
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806ASTM F739NT
NA
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806ASTM F739NT
NA
kwas azotowo-solny (woda królewska) mixture8007-56-54806ASTM F739NT
NA
kwas azotowy 70%7697-37-2141ASTM F739NT
NA
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806EN 374-3:2003NT
NA
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806ASTM F739NT
NA
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-04806EN 374-3:2003NT
NA
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-04806ASTM F739NT
NA
kwas chromowy (VI) 50%7738-94-52615ASTM F739NT
NA
kwas fluorowodorowy 49%7664-39-32004ASTM F739NT
NA
kwas octowy 10%64-19-74806ASTM F739NT
NA
kwas octowy 50%64-19-74806ASTM F739NT
NA
kwas octowy 99%64-19-7432ASTM F739NT
NA
kwas siarkowy 10%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806EN 374-3:20034
++
kwas siarkowy 50%7664-93-9NTNT4
NA
kwas siarkowy 96%7664-93-9111EN 374-3:2003NT
NA
kwas siarkowy 96%7664-93-91103ASTM F739NT
NA
L-mleczan (-)- etylu 98%687-47-81524ASTM F739NT
NA
m-krezol 97%108-39-41304ASTM F739NT
NA
metanol 99%67-56-1121EN 374-3:20031
-
metanol 99%67-56-1301ASTM F7391
-
mieszanka Bioact 115 mixtureNA1234ASTM F739NT
NA
n-heksan 95%110-54-34806ASTM F739NT
NA
n-heptan 99%142-82-54806EN 374-3:20034
++
n-heptan 99%142-82-54806ASTM F7394
++
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4211ASTM F739NT
NA
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:2015NT
NA
nafta mixture8008-20-64806ASTM F739NT
NA
nitrobenzen 99%98-95-3171ASTM F739NT
NA
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99%111-15-9753ASTM F739NT
NA
octan 2-metoksy-1-metyloetylu (PGMEA) 99%108-65-61033ASTM F739NT
NA
octan butylu 99%123-86-4121EN 374-3:20031
-
octan butylu 99%123-86-4442ASTM F7391
-
oleum (bez SO3) 67%8014-95-73585ASTM F739NT
NA
ortokrzemian (tetra)etylu 100%78-10-44806ASTM F739NT
NA
polichlorowany bifenyl (PCB) (50%) w 1,2,4-trichlorobenzenie mixture11097-69-11804ASTM F739NT
NA
roztwór wodorotlenku amonu 25%1336-21-6633EN 16523-1:20154
++
roztwór wodorotlenku amonu 29%1336-21-64405ASTM F739NT
NA
styren 99%100-42-550EN 374-3:2003NT
NA
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-5532ASTM F739NT
NA
terpentyna mixture8006-64-24806ASTM F739NT
NA
tetrachlorek węgla 99%56-23-52435ASTM F739NT
NA
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-4422EN 374-3:20032
=
tetrachloroetylen (perchloroetylen) 99%127-18-44806ASTM F7392
+
toluen 99%108-88-360EN 374-3:20031
-
toluen 99%108-88-3100ASTM F7391
-
trietanoloamina 98%102-71-64806ASTM F739NT
NA
wodorotlenek potasu 50%1310-58-34806ASTM F739NT
NA
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 374-3:2003NT
NA
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806ASTM F739NT
NA
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806EN 374-3:2003NT
NA
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806ASTM F739NT
NA

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

AdvanTech 522
Środowisko krytyczne

AdvanTech 522

Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną

AdvanTech 514
Środowisko krytyczne

AdvanTech 514

Tripolimer, który oferuje 100% komfortu z optymalną odpornością mechaniczną i chemiczną

AdvanTech 529
Środowisko krytyczne

AdvanTech 529

Wzmocnione wytrzymałość mechaniczna do krótko-trwałych operacji.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących kwestii handlowych związanych z naszymi produktami lub w razie potrzeby uzyskania bardziej technicznych informacji na temat produkowanych przez nas rękawic i ich zastosowań prosimy o wypełnienie jednego z poniższych formularzy kontaktowych.