Vital 124 - packshot

Vital 124

Precyzja dotyku w nie-agresywnym środowisku

Ochrona przed płynami - szczelność

Szczególne zalety

 • Doskonała chwytność dzięki elastyczności naturalnego lateksu
 • Dobra odporność
 • Wygodna bawełniana flokowana-wkładka

Zastosowanie

Przemysł mechaniczny

 • Montaż drobnych nie zaolejonych części

Przemysł spożywczy

 • Utrzymanie czystości

Samorządy (Urzymanie czystości)

 • Praca z detergentami

Normy

 • Cat. 3
 • Zagrożenia mechaniczne EN 3880010X
 • Type BSpecyficzna ochrona chemiczna EN 374KPT
 • Mikroorganizmy EN 374
 • Skażenie radioaktywne EN 421

Szczegóły produktu

MateriałNaturalny lateks
KolorZólty
Wykończenie wewnętrzneFlokowana
Wykończenie zewnętrzneWytlaczana struktura
Długość (cm)30.5
Grubość (mm)0.35
Wielkość6 7 8 9 10
Opakowanie1 para/worek
10 par/worek
100 par/karton

Instrukcje użytkowania

Instrukcje użytkowania

 • Zaleca się sprawdzenie, czy dane rękawice są odpowiednio dobrane do planowanej czynności, gdyż warunki użytkowania w pracy mogą różnić się od warunków testowania "CE"-.
 • Nie zaleca się, aby osoby uczulone na naturalny lateks, dwutiokarbaminiany i tiazole używały niniejsze rękawice.
 • Sprawdzić, czy rękawice nie są popękane lub uszkodzone przed ponownym użyciem.
 • Włożyc rękawice na suche, czyste ręce.
 • Nie używaj rękawic do kontaktu z substancjami chemicznymi dłużej niż wskazuje na to podany czas przenikalnści określony dla danej substancji (BTT). Zapraszamy do sprawdzenia danych na naszej stronie internetowej www.mapa-pro.com lub do kontaktu z Technicznym Biurem Obsługi Klienta MAPA PROFESSIONNEL (stc.mapaspontex@mapaspontex.fr). W sytuacj idługookresowego kontaktu z daną substancją miej w zapasie drugą pare rekawic.
 • Podwinąć brzeg mankietu, aby zapobiec przypadkowemu przedostaniu się niebezpiecznej substancji chemicznej na przedramię.

Warunki przechowywania

Przechowywać rękawice w ich oryginalnym szczelnym opakowaniu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, zródeł wysokich temperatur i sprzętu elektrycznego.

Sposób prania

Przed zdjęciem rękawic wyczyścić je zgodnie z zaleceniami :

 • przy używaniu rozpuszczalnika (alkoholu, itp.) : wytrzeć suchą szmatką
 • przy używaniu detergentów, kwasów lub zasad: dokładnie opłukać rękawice pod bieżącą wodą i wytrzeć suchą szmatką

Uwaga: niewłaściwe używanie rękawic lub poddawanie ich nieodpowiednim procesom czyszczenia moze wpłynąć na ich skuteczność.

Sposób suszenia

Upewnić się, że wewnętrzna strona rękawic jest sucha przed ponownym włożeniem ich.

Przepisy

Ten produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny zgodnie z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 (CLP). Ten produkt nie zawiera substancji wzbudzajacej szczególnie wysokie obawy w stezeniu powyzej 0.1% ani substancji wymienionej w zalaczniku XVII do rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1907/2006 (REACH).

Tabela odporności na czynniki chemiczne

Klasyfikacja ochrony chemicznej

Klasyfikacja ochrony jest określana po uwzględnieniu efektów zarówno przenikania, jak i uszkodzenia, by zapewnić użytkownikom odpowiednie informacje dotyczące używania naszych produktów dla ochrony przed działaniem produktów chemicznych.

Znaczenie kolorów:

Używane w przypadku długotrwałego kontaktu z chemikaliami (w granicach czasu przenikania w ciągu dnia roboczego)
Używane przy częstym kontakcie z chemikaliami, w granicach łącznej ekspozycji na ich działanie, tj. łącznego czasu przenikania w ciągu dnia roboczego.
Ochrona tylko przed rozpryskami, w przypadku dłuższej ekspozycji na działanie chemikaliów rękawice powinny zostać jak najszybciej wymienione na nowe.
Nie zalecane. Te rękawice nadają się do pracy z tym produktem chemicznych.
NT: Nie przetestowano
NA: Nie dotyczy, ponieważ nie przetestowano całkowicie (wyłącznie wyniki dotyczące zużycia LUB przenikania)

Dane z testów chemicznych i ogólna ocena ochrony chemicznej nie powinny być stosowane jako bezwzględna podstawa wyboru rękawic. Rzeczywiste warunki użytkowania mogą zmieniać wymagane właściwości rękawic w kontrolowanych warunkach badań laboratoryjnych. Czynniki inne niż czas kontaktu chemicznego

Produkt chemicznyCAS #Czas przenikania
(minut)
Poziom przenikania
StandardPoziom uszkodzenia
Klasyfikacja
2-butoksyetanol (butyl Cellusolve) 99%111-76-2211ASTM F7394
+
2-etoksyetanol (Cellosolve) 99%110-80-5271ASTM F7394
+
2-propanol (izopropanol) 99%67-63-0151EN 374-3:20034
+
aceton 99%67-64-170ASTM F7393
=
aldehyd octowy 99%75-07-050ASTM F7394
=
anilina 99%62-53-3673ASTM F7394
++
diizocyjanian toluenu (TDI) 80%584-84-94806ASTM F7393
++
dimetyloformamid 99%68-12-2121EN 374-3:20034
+
etanol 95%64-17-5141EN 374-3:20034
+
fenol 85%108-95-2773ASTM F7394
++
formaldehyd 30%50-00-0NTNT4
formaldehyd 37%50-00-04806EN 16523-1:20154
++
glikol etylenowy 99%107-21-14806ASTM F7394
++
glutaraldehyd 50%111-30-8NTNT4
hydrazyna 35%302-01-2NTNT4
hydrazyna 70%302-01-21153ASTM F7394
++
hydrazyna 98%302-01-2NTNT4
keton metylowo-etylowy (2-butanon) 99%78-93-320EN 374-3:20032
-
kwas (orto)fosforowy 75%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas (orto)fosforowy 85%7664-38-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 10%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 20%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 40%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas azotowy 50%7697-37-24806ASTM F7394
++
kwas chlorowodorowy 10%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 35%7647-01-04806EN 374-3:20034
++
kwas chlorowodorowy 37%7647-01-0432ASTM F7394
+
kwas octowy 10%64-19-7NTNT4
kwas octowy 50%64-19-72545ASTM F7394
++
kwas octowy 99%64-19-780EN 374-3:20034
=
kwas siarkowy 10%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 40%7664-93-94806ASTM F7394
++
kwas siarkowy 50%7664-93-94806ASTM F7394
++
m-krezol 97%108-39-41454ASTM F7394
++
metanol 85%67-56-1NTNT4
metanol 99%67-56-170EN 374-3:20034
=
N-metylo-2-pirolidon 99%872-50-4171EN 374-3:20034
+
N-N dimetyloacetamid 30%127-19-5NTNT4
N-N dimetyloacetamid 99%127-19-5392ASTM F7394
+
nadtlenek wodoru 30%7722-84-14806EN 16523-1:20154
++
octan 2-etoksyetylu (octan Cellosolve) 99%111-15-9151ASTM F7393
=
roztwór wodorotlenku amonu 29%1336-21-6161ASTM F7394
+
Skydrol LD-4 mixtureNA602ASTM F739NT
styren 99%100-42-510EN 374-3:2003NT
sulfotlenek dimetylu 99%67-68-52164ASTM F7394
++
trietanoloamina 98%102-71-64806ASTM F7394
++
wodorotlenek potasu 50%1310-58-34806ASTM F7394
++
wodorotlenek sodu 20%1310-73-24806EN 374-3:20034
++
wodorotlenek sodu 40%1310-73-24806EN 16523-1:20154
++
wodorotlenek sodu 50%1310-73-24806ASTM F7394
++

* wyniki nie są znormalizowane

Więcej rękawic

Vital 186 - packshot
Ochrona przed płynami - szczelność

Vital 186

Jersette 300 - packshot
Ochrona przed płynami - szczelność

Jersette 300

Maksymalny komfort przy długotrwałych pracach w agresywnym środowisku.

Jersette 301 - packshot
Ochrona przed płynami - szczelność

Jersette 301

Maksymalny komfort przy długotrwałych pracach w agresywnym środowisku.

Kontakt

If you would like to ask us a commercial question about our products or if you would like to have more technical information about our gloves and their use, please fill out one of the forms proposed below.